MEDITATIONSHELG I JUDISK MEDITATION

MEDITATIONSHELG i JUDISK MEDITATION

Det har med tiden utvecklats önskemål om att kunna ha retreatdagar och retreathelger, och nu anordnas en retreat ”light” i judisk meditation som en kortkurs. 

Det är inte alltid känt att det inom judendomen finns en levande meditationstradition. Rötterna finner vi bland annat i chassidismen och kabbala men också i andra judiska inriktningar. I vår tid ökar intresset för judisk meditation starkt. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation.

Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Tora utifrån perspektiv och kvalitéer som är centrala i meditation.

Välkommen till en hel helg tillsammans där vi fördjupar oss i hur judisk meditation hjälper oss att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom! Vi kommer också att fokusera på meditation som en väg till ”tikkun olam”, att läka vår inre och yttre värld. Övningar kommer att vara guidade, i dialog och i tystnad. Vi kommer att vara i stillhet men också ha inslag av meditation i rörelse. Vi kommer att sjunga judisk meditativ sång tillsammans, väva in hassidiska berättelser och ha utrymme för reflektion. Vi kommer också ha tid för trevlig samvaro, att promenera i naturen och fina samtal.

Under vårterminen ges även en kurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. 
Välkommen att vid intresse även ansöka till meditationskursen här.
Kursen och meditationshelgen är fristående från varandra.

Kursens upplägg
Meditationshelgen sker från fredag 8:e mars (preliminärt klockan 17:00) till söndag 10:e mars (preliminärt klockan 14:00). Har du svårt att komma redan klockan 17:00 på fredagen kan du ansluta senare.
Onsdag 28:e februari träffas gruppen klockan 19:30-21:00 för en förträff på distans via Zoom. 


Meditationshelgen sker på internat, restid cirka 1,5 timmar från Stockholm med bil (cirka 2 timmar kommunalt). Resan görs på egen hand. Adressen fås vid förfrågan eller i antagningsbesked. 

Efter 30 november är kostnaden för deltagande bindande om du erbjuds plats.

Förkunskaper
För att delta behöver du ha viss meditationserfarenhet sedan tidigare som att du:
1. Går eller har gått kurs i judisk meditation på fortsättningsnivå på Paideia folkhögskola.
2. Har deltagit i grundkurs i judisk meditation och har viss erfarenhet av meditation.
3. Har viss erfarenhet av meditation från andra meditationstraditioner. Du behöver då inte ha erfarenhet av judisk meditation.
Ange dina förkunskaper i ansökan. 

Kursen inkluderar en förträff via Zoom. Du behöver grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom för att delta. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.

Om läraren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bland annat med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bland annat grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig på hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Foto: Paideia folkhögskola.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Datum och tider
Förträff på distans via Zoom, onsdag 28 februari klockan 19:30-21:00.
Start fredag 8 mars, preliminär start cirka klockan 17:00.
Avslutning söndag 10 mars cirka klockan 14:00.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Ansökan till restplats är öppen.
Kursen är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är cirka 2200 kr och inkluderar boende på internat och vegetariska måltider (resa till/från internatet ingår inte). Kurskostnaden kan bli lägre och anpassas efter antalet deltagare.
Kostnaden är bindande efter 30/11 om du inte har meddelat att du vill avregistrera dig innan detta datum.
Kurskostnaden betalas via Swish till utomstående part, betalningen sker inte via Paideia folkhögskola.
Information om betalning och kursdetaljer skickas i antagningsbesked.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid vissa judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

ANSÖK HÄR