Kurser i judiska studier, språk och kultur

DET JUDISKA ÅRET

Läs mer

FRÅN ISRAELITER TILL JUDAR

Läs mer

ATT SKRIVA POESI: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Läs mer

JIDDISCH

Läs mer

KLEZMER - JUDISK INSTRUMENTELL MUSIK

Läs mer

HEBREISKA PÅ KVÄLLSTID

Läs mer

RADIKALA JUDISKA RÖRELSER

Läs mer

HEBREISKA PÅ DAGTID

Läs mer

BEIT MIDRASH – ATT STUDERA JUDISKA TEXTER

Läs mer

EN TIMME TALMUD

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION

Läs mer

JUDISK MEDITATION - FORTSÄTTNINGSKURS

Läs mer

JUDISKA STÄDER

Läs mer

KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

FRÅN KANAANÉER TILL ISRAELITER

Läs mer

LÄR DIG LÄSA UR TORAN

Läs mer

EKOLOGISK HÅLLBARHET UR JUDISKT PERSPEKTIV

Läs mer

GLÄDJAS!

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer