Kurser i judiska studier, språk och kultur – Anmälan till vårterminen 2020 öppnar måndag 4/11 2019

DET JUDISKA ÅRET

Läs mer

FRÅN ISRAELITER TILL JUDAR

Läs mer

ATT SKRIVA POESI: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Läs mer

JIDDISCH

Läs mer

KLEZMER - JUDISK INSTRUMENTELL MUSIK

Läs mer

HEBREISKA PÅ KVÄLLSTID

Läs mer

RADIKALA JUDISKA RÖRELSER

Läs mer

HEBREISKA PÅ DAGTID

Läs mer

BEIT MIDRASH – ATT STUDERA JUDISKA TEXTER

Läs mer

EN TIMME TALMUD

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION

Läs mer

JUDISK MEDITATION - FORTSÄTTNINGSKURS

Läs mer

JUDISKA STÄDER

Läs mer

KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

FRÅN KANAANÉER TILL ISRAELITER

Läs mer

LÄR DIG LÄSA UR TORAN

Läs mer

GLÄDJAS!

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer