Kurser i judiska studier, språk och kultur VT2021

JIDDISCH FORTSÄTTNINGSKURS FÖR NYBÖRJARE TERMIN 2

Läs mer

KLEZMER – JUDISK INSTRUMENTELL MUSIK

Läs mer

DISTANSKURS: TALMUD CHAVRUTA WORKSHOP

Läs mer

DISTANSKURS: SOCIALISMEN OCH DET JUDISKA

Läs mer

DISTANSKURS: SHABBAT - HUR OCH VARFÖR?

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

JUDISK SLÄKTFORSKNING

Läs mer

FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK MEDITATION

Läs mer

DISTANSKURS: GRUNDKURS I JUDENDOM

Läs mer

FORTSÄTTNINGSKURS I JUDENDOM

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION

Läs mer

DISTANSKURS: JUDISKA KVINNLIGA FÖRFATTARE

Läs mer

MODERN HEBREISKA PÅ KVÄLLSTID

Läs mer

DISTANSKURS: FORTSÄTTNINGSKURS I JIDDISCH - KONVERSATION

Läs mer

DISTANSKURS: MODERN HEBREISKA

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer

DISTANSKURS: PESACH I TALMUD

Läs mer

DISTANSKURS: JUDISKA FOLKETS HISTORIA DEL 2

Läs mer

DISTANSKURS: MELLAN JERUSALEM & STOCKHOLM

Läs mer

ATT SKRIVA POESI - JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

YUDISK YOGA

Läs mer

BEIT MIDRASH

Läs mer

JUDISK BÖN

Läs mer