Kurser i judiska studier, språk och kultur HT24 – ansökan är öppen till 21 juni

SOMMARPROGRAM I JIDDISCH - INTENSIV SPRÅKKURS

Läs mer

KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

SABBATENS MUSIK

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer

STADSVANDRINGAR I DET JUDISKA KARLSTAD

Läs mer

ATT FOSTRA OCH UTBILDA BARN I EN MINORITETSKULTUR (DISTANS)

Läs mer

LIVETS TRÄD I KABBALA

Läs mer

LÄSA OCH HÖRA KAFKA

Läs mer

SINGERS - EN FAMILJ AV JIDDISCHFÖRFATTARE (DISTANS)

Läs mer

JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE (DISTANS)

Läs mer

ISRAELISK FILM: FIRANDET AV BALAGAN DEL 2 (DISTANS)

Läs mer

FÄRGSPRAKANDE KERAMIK

Läs mer

SAMEXISTENS, POLARISERING OCH OLIKHET (DISTANS)

Läs mer

BERÄTTA OM FÖRINTELSEN - EN BRO MELLAN NU OCH DÅ

Läs mer

RÄTTEN TILL BERÄTTELSEN - EN KURS I STORYTELLING

Läs mer

KONST, MODE OCH IDENTITET

Läs mer

JUDISK STORYTELLING PÅ BROADWAY (DISTANS)

Läs mer

JUDISK MUSIKHISTORIA

Läs mer

FOTOKURS: BERESHIT

Läs mer

FELDENKRAIS® "MEDVETENHET GENOM RÖRELSE" (DISTANS)

Läs mer

JUDISK FILOSOFI UNDER 1900-TALET: HANNAH ARENDT (DISTANS)

Läs mer

JUDISKT KULTURLIV I GÖTEBORG

Läs mer

JUDISKA OCH FILOSOFISKA LÖSNINGAR PÅ MODERNA ETISKA DILEMMAN

Läs mer

UNGT JUDISKT LEDARSKAP

Läs mer

DÄR SLÄKTEN EN GÅNG LEVDE (DELVIS DISTANS)

Läs mer

DET ISRAELISKA SAMHÄLLET, HISTORIEN OCH POLITIKEN

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION PÅ TVÅ NIVÅER

Läs mer

JUDISK FOLKDANS I GÖTEBORG

Läs mer

SHMIRAT HAGUF

Läs mer

JUDISK MEDITATION PÅ FORSTÄTTNINGSNIVÅ

Läs mer

KASHRUT - HUR OCH VARFÖR? (DISTANS)

Läs mer

ATT LÄSA UR TORAN

Läs mer

KLEZMER - JUDISK INSTRUMENTALMUSIK

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

TALMUD PÅ DJUPET - TRAKTAT CHAGIGA (DISTANS)

Läs mer

TALMUD CHEVRUTA WORKSHOP (DISTANS)

Läs mer

JUDENDOM: EN KORT INTRODUKTION (DISTANS)

Läs mer

JUDENDOM, GRUNDKURS (TERMIN 1)

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM I GÖTEBORG

Läs mer

JIDDISCH PÅ TRE NIVÅER (DISTANS)

Läs mer

JIDDISCH KONVERSATION PÅ FORTSÄTTNINGSNIVÅ (DISTANS)

Läs mer

MODERN HEBREISKA: POESI, MUSIK OCH LITTERATUR (DISTANS)

Läs mer

KONVERSATIONSKURSER I HEBREISKA (DISTANS)

Läs mer

MODERN HEBREISKA TERMIN 1 I GÖTEBORG

Läs mer

MODERN HEBREISKA

Läs mer

MODERN HEBREISKA (DISTANS)

Läs mer