Kurser i judiska studier, språk och kultur VT2022

JIDDISCHTEATER – I SVERIGE, I VÄRLDEN

Läs mer

ALEF, BET: EN INRE RESA

Läs mer

DISTANSKURS: KASHRUT – HUR OCH VARFÖR?

Läs mer

DET JUDISKA ÅRET

Läs mer

BEIT MIDRASH

Läs mer

DISTANSKURS: ARABISKA JUDAR, VAD LIGGER I ETT NAMN?

Läs mer

DISTANSKURS: TRADITIONELL JUDISK SILHUETT

Läs mer

LITTERATURHISTORIA - FEM JUDISKA DIKTARE UNDER 1900 - TALET

Läs mer

HELIGA SKRIFTER OCH INTERRELIGIÖS TEXTTOLKNING I ABRAHAMITISKA MÖTEN

Läs mer

DISTANSKURS: DET JUDISKA FOLKETS HISTORIA DEL 2

Läs mer

ATT SKRIVA OM SITT LIV TILL INSAMLINGEN VI, DE FÖRDRIVNA

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

FORTSÄTTNINGSKURS I KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

GRUNDKURS I JUDISK SLÄKTFORSKNING

Läs mer

DEN JUDISKA BÖNENS MUSIK

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer

KLEZMER – JUDISK INSTRUMENTALMUSIK

Läs mer

GRUNDKURS I JUDISK MEDITATION

Läs mer

FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK MEDITATION

Läs mer

YUDISK YOGA

Läs mer

JUDISK ERGO MOVEMENT

Läs mer

DISTANSKURS: TALMUD PÅ DJUPET, BAVA METZIA

Läs mer

DISTANSKURS: TALMUD CHAVRUTA WORKSHOP

Läs mer

DISTANSKURS: BERÄTTELSER PÅ JIDDISCH I ÖVERSÄTTNING

Läs mer

DISTANSKURS: FORTSÄTTNINGSKURS I JIDDISCH - KONVERSATION

Läs mer

DISTANSKURS: JIDDISCH FÖR NYBÖRJARE (TERMIN 2)

Läs mer

DISTANSKURS: GRUNDKURS I JUDENDOM (TERMIN 1)

Läs mer

FORTSÄTTNINGSKURS I JUDENDOM (TERMIN 2)

Läs mer

FÖRDJUPNINGSKURS I JUDENDOM (TERMIN 3)

Läs mer

DISTANSKURS: KONVERSATIONSKURS I HEBREISKA

Läs mer

DISTANSKURS: MODERN HEBREISKA

Läs mer

MODERN HEBREISKA

Läs mer