JUDISK MEDITATION, FORTSÄTTNINGSKURS

“Haft glädje av kursen både som människa och yrkesmänniska.” – Deltagare, VT 2022

“Suzanne gör en både sömlös och spännande koppling mellan vardagsliv, judiska texter och andlig närvaro.” – Deltagare, HT 2020

 

JUDISK MEDITATION PÅ FORTSÄTTNINGSNIVÅ

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bland annat i chassidismen och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Tora utifrån perspektiv och kvalitéer som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Vi utforskar hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor och att läka från de svårigheter vi möter i livet. På fortsättningsnivå läggs större betoning än tidigare på meditation i praktiken, men teoretiska perspektiv kommer också att ingå. Det tillkommer också fler inslag av att leda sig själv i närvaro, medkänsla och i olika meditationsövningar. Övningar kommer att vara både guidade, i dialog och i tystnad. Vi fördjupar oss också i att sjunga judisk meditativ sång tillsammans. För den som vill kommer det också finnas möjlighet till individuellt anpassat fördjupningsområde. För den som önskar praktisera meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Under våren ordnas en meditationshelg i judisk meditation på samma nivå som denna kurs.
Välkommen att vid intresse även ansöka till meditationshelgen här.
Kursen och meditationshelgen är fristående från varandra.

Kursens upplägg
Gruppen ses vid cirka fem kurstillfällen i kurslokal på söndagar (i cirka tre timmar) och cirka fyra meditationstillfällen på distans (i en timme) via Zoom på onsdagar. Zoom-träffarna är ett komplement till de längre tillfällena i kurslokal och det går därför inte att delta i kursen endast på distans. Vi kan också ses ett par ytterligare tillfällen i lokal under terminen för gemensam meditation, vilket i så fall planeras i början av terminen. Schema för terminen kommer längre fram om du blir antagen till kursen.

Kursnivå
Kursen är en fortsättning på grundkurs eller fortsättningskurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Det är möjligt att delta i kursen även för dig som har erfarenhet av annan meditation än judisk meditation.
Det kan även finnas möjlighet för dig, som inte har erfarenhet av meditation tidigare, att delta. Innan kursen börjar behöver du då ta del av introducerande meditation (utan kostnad) som tillgängliggörs digitalt om du erbjuds plats på kursen.
Ange dina förkunskaper i din kursansökan.

Förkunskaper
Kursen hålls till största del i kurslokal men inkluderar några tillfällen via Zoom. Du behöver grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom för att delta i de digitala träffarna. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i kostnaden för denna kurs.

Om läraren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bland annat med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i olika sammanhang, bland annat grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig på hur mindfulness och selfcompassion kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Foto: Paideia folkhögskola.

Kursinformation

Tider
Söndagar i kurslokal på folkhögskolan följande datum och tider: 11/2, klockan 10:00-14:00, 25/2, klockan 10:00-13:00, 14/4, klockan 10:00-13:00, 5/5, klockan 10:00-14:00, 26/5, klockan 10:00-14:00.
Onsdagar på kvällstid på distans via Zoom klockan 20:00-21:00 följande datum: 21/2, 20/3, 10/4, 15/5.
Två tillfällen för gemensam meditation på söndagskvällar kommer att läggas till. Datum planeras tillsammans vid kursstart.

Kursstart
Söndagen 11 februari klockan 10:00-14:00.
Kursen omfattar 11 tillfällen.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Ansökan till denna kurs är stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.