Allmän kurs på gymnasienivå

Att läsa allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till gymnasiet eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare studier och avslutad kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. 

Vad är allmän kurs på Paideia folkhögskola?

Paideia folkhögskola är en folkhögskola som ligger mitt i Stockholms innerstad. Här kan du studera i en lugn miljö tillsammans med andra vuxna. Lärandet sker i mindre grupper, vilket gör att du lär känna dina studiekamrater och lärare väl. Lärarna har goda möjligheter att individanpassa undervisningen och ge dig det stöd du behöver för att klara av studierna. Studierna är på heltid och du är i skolan varje vardag mellan cirka klockan 09-15.

Vilka ämnen läser vi?

På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena, vilket innebär svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religionskunskap och historia. De tre sistnämnda ämnena läser vi i teman. Temastudierna innebär att vi väljer en frågeställning som vi fördjupar oss i utifrån ett historiskt, religiöst och samhälleligt perspektiv. Varje tema pågår en dag i veckan under några veckors tid och här ingår bland annat föreläsningar, diskussioner, film, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter.

Politik och religion

Inom kursens profil vill vi utforska religioner, livsåskådningar och ideologier och hur de påverkar oss och det samhälle vi lever i. Vi ställer oss frågor som: “Hur kan vi skapa ett samhälle som präglas av nyfikenhet, möten och respekt”? “Hur kan vi lära oss av varandra och på så sätt utveckla samhället”? Vi kommer bland annat att arbeta med samtal, kritiskt tänkande och berättande.

Vem kan söka?

Alla är välkomna in i samtalet om hur politik och religion påverkar oss och samhället. Du som söker denna kurs kan vara troende eller ateist, sökare eller något annat. Det viktigaste är att du är nyfiken och vill vara med i samtalet med andra människor. Efter avslutad kurs kommer du förutom att ha fullständig gymnasiebehörighet också vara särskilt rustad att arbeta med frågor som mångfald, integration och religionsfrågor. Det finns ett stort behov av denna kompetens idag i Sverige inom till exempel socialt arbete, skolan och civilsamhällets organisationer.
 

Samarbeten

Kursen är en del av ett unikt samarbete mellan Paideia folkhögskola med judisk profil och Kista folkhögskola med muslimsk profil.
 

Vad tycker deltagarna?

Klicka här för att läsa deltagarporträtt och intervjuer med nuvarande och tidigare deltagare.
 

Frågor och svar

Klicka här för att läsa frågor och svar om allmän kurs på Paideia folkhögskola.

 

Foto: Karl Gabor 2023

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Kurstyp
Behörighetsgivande kurs, gymnasienivå.

Kurstider 2024
Vårterminen är 8 januari – 7 juni.
Höstterminen är 26 augusti – 20 december.

Studietakt
Heltid.

Längd
1-3 år beroende på tidigare studier.

Ansök senast
Ansökan sker löpande.

Antagningsvillkor
Du måste ha fyllt 18 år. Du bör ha avslutat svensk grundskola eller motsvarande. Du som har svenska som andra språk ska ha avslutat SAS grundläggande eller motsvarande.

Kostnader
Materialkostnad 950 kronor per termin som bland annat går till kopiering, försäkring, fika, studiebesök och lån av Chroomebook under studietiden.

Studiestöd
Kursen är CSN-berättigad, Gymnasienivå (A1).

Kontakt
Kursansvarig Anna Furevik, allmankurs@paideiafolkhogskola.se

Jag vill veta mer