VANLIGA FRÅGOR & SVAR – ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS

Här kan du läsa frågor och svar om allmän kurs.
Klicka på en frågeruta för att se svaret, och klicka på den igen för att stänga.

 

STUDIEPLANERING

  På Komvux läser du oftast enstaka kurser och du söker varje kurs var för sig.
  Allmän kurs på folkhögskola är en “paketlösning” där man läser alla de gymnasiegemensamma ämnena och är i skolan på heltid.
  Många av våra deltagare har testat Komvux innan de kommer till oss, men upplevt att bristen på undervisningstid och lärarstöd gör att det är tufft att klara studierna.
  På folkhögskola får du ett fast schema som gäller för hela året och några få lärare som du lär känna väl och som kan ge mycket stöd i studierna.
  Folkhögskolan har också en lite annorlunda pedagogik och det berättar vi gärna mer om i samband med att du söker till oss.

  Det beror på din studiebakgrund. Grundregeln är att du behöver tre år på gymnasienivå för att uppnå motsvarande gymnasiekompetens och därmed vara behörig till högskola, universitet och yrkeshögskola. Om du inte har läst alls på gymnasienivå, läser du alltså tre år hos oss. Om du har ett år godkända studier på gymnasienivå (cirka 800 poäng), läser du två år hos oss och om du har två år godkända studier på gymnasienivå (cirka 1600 poäng) räcker det med ett år hos oss. Läs mer här.
  I samband med antagningen görs en studieplanering där vi slår fast hur länge du behöver läsa.
  Om du vill kan vi göra en preliminär bedömning av hur länge du skulle behöva läsa redan innan du söker till oss.
  Skicka i så fall in dina betyg till allmankurs@paideiafolkhogskola.se så tittar vi på det.  Allmän kurs på folkhögskola är en “paketlösning” där du studerar alla de gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Du behöver läsa alla ämnen för att det ska räknas som heltidsstudier och för att vi ska kunna utfärda behörigheter och omdöme.
  Om du bara saknar någon enstaka kurs från gymnasiet och snabbt vill läsa in den, är det bättre att söka till Komvux.  Det är viktigt att du har godkända grundskolebetyg i matematik, engelska samt svenska eller svenska som andraspråk innan du börjar hos oss.
  Om du saknar godkända betyg i dessa ämnen kan du istället söka till en skola som har allmän kurs på grundskolenivå.
 
STUDIEOMDÖME OCH BEHÖRIGHETER

  Nej, folkhögskolorna sätter inte betyg. Däremot får du ett studieomdöme som du kan använda för att söka till högskola och universitet.
  Studieomdömet sätts gemensamt av lärarna på skolan och ges i en sjugradig skala. Det sätts utifrån ett antal kriterier som gäller lika för allmän kurs på alla skolor.
  Utöver studieomdömet utfärdar vi även behörigheter i de gymnasiegemensamma kurserna, vilket innebär att vi intygar att du är godkänd i dessa. Läs mer här.  Ja, när du slutfört dina studier på allmän kurs får du ett intyg om att du är behörig till högskolestudier.
  Du får också ett studieomdöme du använder för att konkurrera med. När du söker till högskolan hamnar du i en egen kvotgrupp (BF) där du bara konkurrerar med andra som också har gått folkhögskola.  Det är svårt att ge något generellt svar på den frågan, det beror helt på vilket betyg/omdöme du har och vilken utbildning det gäller.
  Du kan titta på hur det ser ut på den utbildning som du är intresserad av genom att läsa antagningsstatistik här.
  Sedan är det alltid bra att göra högskoleprovet för på så sätt hamnar du i två olika kvotgrupper och ökar dina chanser att bli antagen.  Den huvudsakliga målgruppen för allmän kurs är personer som saknar en komplett gymnasieutbildning. I mån av plats kan vi även ta in personer som redan har högskolebehörighet. Om du som söker tillhör den gruppen behöver du beskriva din bakgrund och motivera varför du behöver gå på allmän kurs när du gör din ansökan. Bedömning görs i varje enskilt fall. 
EKONOMI

  Kursen är CSN-berättigad och när du läser hos oss använder du de veckor du har på gymnasienivå (A1).
  Det innebär att de veckor du har kvar till studier på eftergymnasial nivå (exempelvis högskola) inte påverkas. Läs mer här om CSN för studier på folkhögskola.
  Du som är under 20 år får istället studiehjälp och det kan du läsa mer om här.

  Om du är mellan 19-30 år och har en funktionsnedsättning som gör att du inte har klarat tidigare studier på gymnasienivå kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Läsa mer om det här. För att kunna ansöka behöver du ett studieintyg och en studieplanering som du kan få från oss i samband med antagningen.  Du kan inte arbeta dagtid på vardagar, eftersom vi har lektioner måndag till fredag från 09:15 på morgonen till 15:00 eller 16:00.
  Vi har höga krav på närvaro och om du behöver jobba på dagarna är det bättre att du söker en kurs på distans. Däremot går det bra att jobba deltid på kvällar och helger.
  Tänk på att hålla koll på fribeloppet om du har CSN så att du inte blir återbetalningsskyldig till dem.  Studierna på folkhögskola är gratis, men du betalar en materialkostnad som går till lån av dator, fika, skolmaterial, försäkring, kopiering och vissa utflykter och studiebesök. Materialkostnaden ligger på 950 kronor per termin och betalas i början av terminen.  Nej, du har möjlighet att låna en dator (Chromebook) från skolan under studietiden.
  Om du hellre vill använda din egen dator går det förstås bra, men då måste du ta med den till skolan varje dag.  Du behöver inte köpa någon kurslitteratur alls. Du får låna det material som du behöver för studierna från skolan. 
SÄRSKILDA BEHOV

  För att få godkända studier behöver du ha minst 80% närvaro för terminen. Så länge du är på plats i övrigt, är det inget problem att vara hemma med sjukt barn ibland.
  Om du har studiemedel från CSN ska du själv anmäla all VAB (vård av barn) till dem.  Många som går hos oss har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I samband med kursstarten görs en planering där vi ser över vilket stöd du behöver för att klara studierna. Du har också regelbundna möten med din mentor då ni följer upp hur det går.
  Vår erfarenhet är att studierna hos oss fungerar ganska bra för dig som har NPF, eftersom vi är en liten skola med lugn studiemiljö och små klasser.
  Om du har mer specifika frågor kring detta kan du skicka ett meddelande till allmankurs@paideiafolkhogskola.se. 
PRAKTISKT

  Nej, vi har bara allmän kurs på heltid.  Nej, vi har i dagsläget inte allmän kurs på distans.
  Om du vill söka en allmän kurs på distans kan du söka efter sådana kurser via folkhogskola.nu.  Du kan studera på allmän kurs från och med hösten det år som du fyller 18 år.
  I särskilda fall kan vi ta emot deltagare från 16 år, men då behöver din hemkommun göra en överenskommelse med oss om det. Din hemkommun köper då en plats hos oss.  De flesta som studerar allmän kurs hos oss är mellan 20-30 år gamla, men det finns också de som är äldre och de som är yngre. Vi tycker att det är bra med så stor spridning i ålder och bakgrund som möjligt, eftersom det berikar samtal och diskussioner i klasserna.  Vi har två klasser med cirka 20 deltagare i varje.
  När vi har lektioner i matematik är grupperna lite mindre.  På måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar går vi mellan 09:15-14:45. På torsdagar går vi mellan 09:15-16:00.  Vi ger uppgifter under lektionerna som du ibland kan behöva göra klart hemma. Om du har en god närvaro och jobbar bra under skoltid kommer du långt med detta, men du förväntas också slutföra en del jobb efter lektionstid. Det gäller särskilt när du går vårt sista, högskoleförberedande år där tempot är lite högre.
  Vi har också något som vi kallar studieverkstad under två timmar i veckan, då kan du jobba med inlämningsuppgifter under lektionstid med stöd från oss lärare.  Det händer att vi har prov, men inte alls lika ofta som på gymnasiet eller Komvux.
  De prov vi har är inte betygsgrundande som på gymnasiet, utan används mest för att stämma av vad klassen har tagit till sig av innehållet.
  Eftersom vi har mycket lärarledd undervisning och mindre klasser, har vi många sätt att bedöma kunskap och utveckling och prov är endast en liten del av detta.  Nej, men du kan ta med din matlåda och värma mat i skolans mikrovågsugnar.
  Det finns också många lunchrestauranger i närheten av skolan.
  Vi bjuder på kaffe och te under skoldagen.  Paideia folkhögskola har tyvärr inte något internat och vi kan inte heller hjälpa dig med boende på annat sätt. Studier på folkhögskola ger inte rätt till studentboende.
  Om du behöver en bostad för att kunna studera måste du söka dig till en folkhögskola som har internat. Bocka i “Kurser med boende” på folkhogskola.nu. så hittar du dem. 
OM SKOLAN

  Skolans judiska profil märks av i skolmiljön och i samband med vissa högtider. Men allmän kurs har inte en judisk profil och i religionsämnet studerar vi alla religioner.  Nej, du behöver inte ha judisk bakgrund för att studera hos oss.
  Våra deltagare kommer från hela världen och har en mängd olika bakgrunder när det kommer till etnicitet och religion.
  Alla är välkomna att söka hit och vi ser mångfald som någonting positivt som berikar samtalen i klassrummet.  Javisst, du får gärna komma och besöka oss för att se om skolan passar dig. Hör av dig till allmankurs@paideiafolkhogskola.se så bokar vi in en tid.
  Alla som söker till oss kallas också till en antagningsintervju och i samband med det brukar vi visa runt och berätta mer om kursen och skolan.  När det kommer till pedagogik, arbetssätt och människosyn är det mycket som förenar folkhögskolorna.
  Det som skiljer skolorna åt är att skolorna har olika storlek, ligger på olika platser och har olika inriktningar.
  Det bästa sättet att få en bild av vår skola är att besöka oss i samband med en intervju. Då får du se våra lokaler och verksamhet och får möjlighet att prata med deltagare som går här.  Du ska välja en skola som du tror passar dig och dina behov, men vi som jobbar på Paideia folkhögskola är stolta över den verksamhet som vi bedriver.
  Vi har en stabil och mycket engagerad personalgrupp och vackra lokaler mitt i innerstan.
  Eftersom vi är en liten skola kan vi erbjuda en lugn och trygg studiemiljö där alla blir sedda och får det stöd de behöver.
  Allmän kurs har en interkulturell inriktning som vi kallar “Politik och religion”. Det innebär att vi lägger extra stor vikt vid frågor som rör religion och ideologier i det mångkulturella land som Sverige är idag. 
ANTAGNINGSPROCESSEN

  Fyll i ansökan via vår kurssida. Skriv gärna i ansökan om din bakgrund och varför du söker kursen, det ökar dina chanser att bli antagen.
  Sedan behöver du också bifoga två dokument:

 • Personbevis för studier, som kan laddas ner med bank-ID från Skatteverkets webbplats.
 • Betyg från tidigare studier på gymnasienivå, eller från grundskolenivå om du inte har läst på gymnasienivå.
 •  
  Om du inte har dessa digitalt kan du bifoga foton som du tar med din telefon.  Vi brukar kalla alla som söker till oss till en antagningsintervju på plats på skolan.
  Det handlar mest om att vi vill träffa er, visa lokalerna och berätta mer om skolan och kursen.
  I särskilda fall kan intervjun göras digitalt, till exempel om det är skollov eller om du bor i en annan stad.  Vi har ingen sista ansökningsdag utan antagningen sker löpande. Ansökan stängs när kursen är full.  Om du har skickat in en komplett ansökan och har den behörighet som krävs för att gå kursen, kallas du till en antagningsintervju på skolan.
  Efter intervjun dröjer det maximalt någon vecka innan du får ditt antagningsbesked.  Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.
  Skolan gör en samlad bedömning utifrån följande kriterier:

 • Vem som har störst behov av att läsa kursen
 • Vem som bedöms vara motiverad att gå kursen
 • Vem som bedöms ha förutsättningar att fullfölja kursen
 • Vem som bedöms kunna bidra till ett gott samarbetsklimat i klassrummet
 • Vem som har ett intresse för interkulturella frågor

 
Har du fortfarande inte fått svar på din fråga?
Välkommen att kontakta kursansvarig på e-post allmankurs@paideiafolkhogskola.se.

Foto: Karl Gabor 2023