TEATER PÅ JIDDISCH – I SVERIGE OCH I VÄRLDEN

TEATER PÅ JIDDISCH – I SVERIGE OCH I VÄRLDEN

Idag spelas teater på jiddisch i Stockholm, Paris, New York, Tel Aviv, Bukarest och kanske flera städer där judar och icke-judar samlas kring ”a jiddisch wort”. Varför ägnar professionella skådespelare och sångare liksom många amatörer sin tid och energi åt ett språk som nästintill försvann med Förintelsen? Därför att teater kan vara livsviktig.

När judiska flyktingar från Tsarryssland hamnade i Stockholm, grundades genast en jiddischteater. När judar föstes samman i nazistiska ghetton bildades genast teatergrupper. Till och med i koncentrationslägren framfördes teater. Och genast efter befrielsen uppstod en teatergrupp i Bergen-Belsen – teater var livsviktig, bokstavligt talat.

Livsviktig var jiddischteatern också för de judiska kvinnor och män som 1945 hade kommit till Sverige med de vita bussarna. Under sin rehabilitering i svenska läger besöktes de av Judiska Dramatiska Amatörsällskapet. Denna grupp hade varit verksam sedan 1906 och 1950-talet tog 1945 års räddade själva över teaterverksamheten.

Jiddischteatern i Sverige måste ses mot bakgrund av den internationella jiddischteatern. Den uppstod sent i teaterhistorien, men blomstrade snabbt, nästan explosionsartat: i Östeuropa, i Västeuropa och inte minst i Amerika. I New York fann 1925 inte mindre än 14 teatrar som spelade på jiddisch, året om. 

Jiddisch var ett internationellt språk som möjliggjorde turnéer och gästspel över flera kontinenter. Teater var en integrerad del av den omfattande jiddischkulturen med författare, poeter, journalister och musiker som knöt an till men också frigjorde sig från den traditionella stetl-miljön.

Men i och med Förintelsen försvann också grunden för jiddischkulturen i Europa; New Yorks jiddischteatrar blev en del av Broadway och i Israel prioriterades hebreiska som nationellt språk. Men i Stockholm fortsatte jiddischamatörerna och 2008 bildades ett nytt sällskap: Stockholms Jiddische Teateramator’n. Under våren 2022 hade deras sjunde produktion: “Ett drömspel” av August Strindberg premiär på Strindbergs egen Intima Teatern.

Kursen spänner en vid historisk båge från den dansande Kung David till vår tids entusiastiska amatörer och förhoppningsvis får vi se en teaterföreställning på jiddisch under kursens gång.

Kursen ges i samarbete med Jiddischsällskapet i Stockholm.

Kurslitteratur
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs. Som kurslitteratur används boken “Teater på jiddisch: i Sverige och i världen(Sylvia Sauter, Willmar Sauter, 2023). Deltagare köper kursboken på egen hand.

Biljettkostnad vid eventuellt teaterbesök ingår inte i ordinarie kurskostnad.

Om läraren
Willmar Sauter är professor emeritus i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Hans avhandling Theater als Widerstand (1979) behandlar ’juden’ på svenska scener under 1930- och 1940-talen. I sina publikationer har han ofta återvänt till judiska teman. Som exempel kan nämnas en uppsats i “Nya judiska perspektiv” (1993) om judiska teaterkonstnärer i Sverige, Sarah Bernhardts förhållande till judiska frågor i Frankrike ingår i boken “The Theatrical Event” (2000), “Shakespeares Shylock och antisemitismen” (2006, tillsammans med Yael Feiler) inkluderar en omfattande receptionsstudie om den venetianska köpmannens mottagande i uppsättningar i Stockholm och Berlin. Han har undervisat och föreläst om relaterade ämnen i Sverige och utomlands.

Foto: Joel Wolfson. Mikaela Rhodin och Jean Hessel i Stockholms Jiddisch Teateramator’ns uppsättning av “Der Inspektor” (2020).

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider
Helgfria onsdagar klockan 18:00-20:00.

Kursstart
Onsdag 7 februari.
Kursen omfattar 7 tillfällen.

Lärare
Willmar Sauter.

Ansökan
Ansökan till restplats är öppen.
Kursen är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Biljettkostnad vid eventuellt teaterbesök ingår inte i ordinarie kurskostnad.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid vissa judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

ANSÖK HÄR