STADSVANDRINGAR I DET JUDISKA STOCKHOLM

STADSVANDRINGAR I DET JUDISKA STOCKHOLM

Välkommen till en kurs med platser i Stockholms judiska historia i fokus. Kursen inleds med en introduktion och ett besök på Judiska museet i Stockholm. Sedan följer två föreläsningstillfällen om judarnas historia i Sverige på Paideia folkhögskola med historikern Carl Henrik Carlsson. Efter det är det dags att tillsammans ge sig ut på Stockholms gator.

Kursen organiseras av Paideia folkhögskola och Judiska museet i Stockholm i samarbete med Sveriges museum om Förintelsen och Judiska Församlingen i Stockholm. 

Kursens upplägg
Judiska museets museipedagog Marcus Rist leder gruppen vid tre olika stadsvandringar: Gamla stans judiska historia, Norrbro och frihetens århundradeDet ortodoxa Södermalm. Sedan tar Angelica Ruckstuhl från Sveriges museum om Förintelsen över stafettpinnen med en vandring vid namn Förlorade röster på Norra judiska begravningsplatsen. Tillfället avslutas med en visning av Sveriges museum om Förintelsen. Vid det sista kurstillfället träffas gruppen för summering på Judiska museet.

Stadsvandringar
Vandring 1: Stadsvandring genom Gamla stans judiska historia
Mer än blodbad och kungar – här låter vi gatorna och gränderna berätta om den tidiga svensk-judiska historien! Följ med oss och vandra genom Gamla stan och besök några av de allra första judarna i Sverige. Vi får höra om deras liv under judereglementet från 1782 till 1838 då det avskaffades. 1838 var ett turbulent år för Sverige när revolutionens vindar blåste över Stockholm. Något som de svenska judarna drabbas av, på både gott och på ont. Häng med!

Vandring 2: Norrbro och frihetens århundrade
Hör om förändringarna i 1800-talets Sverige som ledde fram till judarnas medborgerliga och politiska rättigheter! 1800-talet präglades av omfattande politiska, ekonomiska och kulturella omvälvningar i Sverige. Här började judarnas politiska frigörelse. Restriktion efter restriktion började försvinna och öppnade nya möjligheter för integration. Under vandringen fokuserar vi på frihetens århundrande. Vi följer spåren av den judiska utflyttningen från Gamla stan mot Norrmalm, via bröderna Bonniers första boklåda, längs den långa vägen mot medborgerlig och politisk frihet.

Vandring 3: Det ortodoxa Södermalm
Stadsdelen Södermalm har en rik judisk historia! Judarna som kom till Stockholm från östra Europa från 1860-talet fram till första världskriget fick ofta hjälp att skaffa sig platser för gemenskap av redan etablerade judar. Men de skapade också egna samlingsplatser som reflekterade det religiösa liv och sociala sammanhang som de tog med sig till det nya landet. På den här vandringen kommer vi bland annat besöka ett ritualbad, synagogor och ett påtänkt ortodoxt center, för att se hur stadens glömda och gömda historia reflekterar det ortodoxa judiska livets mångfald.

Vandring 4: Förlorade röster
På Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm finns små, enkla gravar över de judar som överlevde Förintelsen, men dog kort efter ankomsten till Sverige. Vilka var de och vad går att berätta om deras liv? Forskningsprojektet Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade har utforskat vad som går att berätta om ungefär 60 överlevande från Förintelsen som dog kort efter ankomsten till Sverige. Under vandringen på Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm får du veta mer om tio av dessa levnadsöden. Vandringen är en del av projektet Förlorade röster. Detta tillfälle avslutas med en visning av Sveriges museum om Förintelsen.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i kurskostnaden.

Inträde till Judiska museet i Stockholm och resa mellan Norra judiska begravningsplatsen och Sveriges museum om Förintelsen ingår i kostnaden.  

Om lärarna
Carl Henrik Carlsson är fil.dr i historia på avhandlingen “Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920“ som bland annat belönades med Uppsala Universitets Geijerspris. Hans översiktsverk “Judarnas historia i Sverige“ (Stockholm: Natur & Kultur 2021) nominerades till såväl Augustpriser som Stora fackbokspriset. Carl Henrik Carlsson är anställd vid Uppsala universitet där han sedan flera år leder högskolekursen ”Judarnas historia i Sverige”. Han är också medgrundare av Judiska släktforskningsföreningen i Sverige och var dess förste ordförande.

Marcus Rist jobbar som museipedagog på Judiska museet i Stockholm. Han har en fil. kand. inom konstvetenskap och estetik från Uppsala universitet, där han skrev en uppsats om den numera rivna synagogan i Karlstad – Sveriges enda synagoga i trä. Sedan 2022 har han varit förankrad i flera delar av Judiska museets verksamhet och innehåll, men framför allt i arbetet med att förmedla det svensk-judiska kulturarvet till skolklasser, seniorgrupper och andra nyfikna besökare.

Angelica Ruckstuhl arbetar som museipedagog på Sveriges museum om Förintelsen. Hon har tidigare arbetat som pedagog på Judiska museet och har en masterexamen i musei- och kulturarvsvetenskap från Uppsala universitet.

Bild: JUDF00474: Själagårdsgatan 19 i Gamla stan (idag Judiska museet) Foto: Anna Riwkin-Brick.

Kursinformation

Tider
Helgfria onsdagar klockan 17:00-19:00.

Kursstart
Onsdagen 20 mars.
Kursen omfattar 8 tillfällen.

Lärare
Carl Henrik Carlsson, Marcus Rist och Angelica Ruckstuhl.

Ansökan
Ansökan till denna kurs är stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 600 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid vissa judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.