KURSER

ALLMÄN KURS - VÄRLDEN I SVERIGE

Läs mer

ETTÅRSPROGRAMMET I JUDISKA STUDIER

Läs mer

JUDISK SLÄKTFORSKNING

Läs mer

JUDISK BÖN

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION

Läs mer

ESTERS BOK: judisk-kristna perspektiv

Läs mer

BEIT MIDRASH – att studera judiska texter

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer

STANDARDARABISKA FÖR NYBÖRJARE

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

JUDISKA STÄDER: människor, idéer, traditioner

Läs mer

RADIKAL JUDISK FILOSOFI: HESCHEL

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM, GÖTEBORG

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM, STOCKHOLM

Läs mer

ATT TOLKA TORAN

Läs mer

EN TIMME TALMUD

Läs mer

HEBREISKA

Läs mer

JIDDISCH

Läs mer

TORA-LÄSNING

Läs mer