Kurser i judiska studier, språk och kultur

"COMMUNITY REPORT" - FOTOKURS

Läs mer

BIBELN: MELLAN MYT OCH VERKLIGHET

Läs mer

JUDISK MEDITATION

Läs mer

MISHNE TORA – MAIMONIDES

Läs mer

BIBELKUNSKAP: KUNG SALOMOS SAMLADE VISDOM

Läs mer

BEIT MIDRASH – ATT STUDERA JUDISKA TEXTER

Läs mer

DANS I JUDISK TRADITION

Läs mer

JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Läs mer

JUDISK KALLIGRAFI

Läs mer

KREATIVT SKRIVANDE: JUDISKA PERSPEKTIV

Läs mer

KONSTNÄRLIGT GESTALTANDE

Läs mer

JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Läs mer

HEBREISKA PÅ KVÄLLSTID

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM - GÖTEBORG

Läs mer

GRUNDKURS I JUDENDOM - STOCKHOLM

Läs mer

EN TIMME TALMUD

Läs mer

HEBREISKA MED ETTÅRSPROGRAMMET

Läs mer

ATT TOLKA TORAN

Läs mer

JIDDISCH

Läs mer