JUDISK MEDITATION PÅ FORTSÄTTNINGSNIVÅ

Kursen ger en lärorik och spännande möjlighet att fördjupa sin judiska identitet, praktik och kunskap med en öppenhet för det andliga samtidigt som man utvecklas på ett personligt plan.” – Deltagare, VT 2023

 
JUDISK MEDITATION PÅ FORTSÄTTNINGSNIVÅ

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfullness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bland annat i hasidism och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Torah utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Vi utforskar hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor och att läka från de svårigheter vi möter i livet. På fortsättningsnivå läggs större betoning än tidigare på meditation i praktiken, men teoretiska perspektiv kommer också att ingå. Det tillkommer också fler inslag av att leda sig själv i närvaro, medkänsla och i olika meditationsövningar. Övningar kommer att vara både guidade, i dialog och i tystnad. Vi fördjupar oss också i att sjunga judisk meditativ sång tillsammans. För den som vill kommer det också finnas möjlighet till individuellt anpassat fördjupningsområde. För den som önskar praktisera meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Kursens upplägg
Gruppen ses vid fyra kurstillfällen i kurslokal på söndagar och fyra meditationstillfällen på distans via Zoom på onsdagar. Zoom-träffarna är ett komplement till de längre tillfällena i kurslokal och det går därför inte att delta i kursen endast på distans.

Kursnivå
Kursen är en fortsättning på grundkurs eller fortsättningskurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Det är möjligt att delta i kursen även för dig som har viss erfarenhet av annan meditation än judisk meditation. Ange dina förkunskaper i din kursansökan.

Förkunskaper
Kursen hålls till största del i kurslokal men inkluderar några tillfällen via Zoom. Du behöver grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom för att delta i de digitala träffarna. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i kostnaden för denna kurs.

Om läraren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bland annat med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bland annat grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig på hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Foto: Paideia folkhögskola.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider
Fyra kurstillfällen i kurslokal på söndagar och fyra meditationstillfällen på distans via Zoom på onsdagar.

Preliminära datum och tider för tillfällen på söndagar i kurslokal: 10/9 klockan 10:00-14:00, 15/10 klockan 10:00-13:00, 12/11 klockan 10:00-13:00 och 3/12 klockan 10:00-14:00.

Preliminära datum och tider för tillfällen på onsdagar via Zoom: 20/9, 18/10, 8/11 och 29/11 klockan 20:00-21:00.

Kursstart
Söndagen 10 september.
Kursen omfattar 8 tillfällen.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan är öppen mellan 16 maj – 16 juni 2023.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

ANSÖK HÄR