VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?

Vad är meningen med livet? De abrahamitiska religionerna och andra perspektiv.

Denna 9-veckorskurs på torsdagskvällar fördjupar sig i frågan ”Vad är meningen med livet?”. Och förstås inte bara i frågan. Framför allt tänkbara svar kommer att tas upp och diskuteras på kursen. Utifrån olika perspektiv, livsåskådningar och religioner (judendom, kristendom och islam) får du möta varierande argument, tankar och möjliga förklaringar till denna för människan eviga fråga.

Kursens upplägg
Kursen inleds med en genomgång och översiktsföreläsning på temat samt en workshop med kursledare Ralph Nisell. Vid nästkommande sju tillfällen kommer en inbjuden gäst/föreläsare (olika gäster vid varje tillfälle, sammantaget sju gäster under kursens gång) att första timmen presentera sin uppfattning och syn på ämnet, och den andra timmen blir det frågor och diskussion tillsammans med gästen och gruppen. De inbjudna gästerna är i nämnd ordning: professor Stefan Einhorn, präst Ulf Lindgren, religionsvetare Yusuf Muslim Eneborg, rabbin Ute Steyer, professor Micael Dahlén, kurator Lisa Sand och professor Tomas Brytting. Vid det sista kurstillfället blir det kurs-sammanfattning och utvärdering.

Vid ansökan till kursen är det angeläget att motivering till kursdeltagande noggrant fylls i. Antalet platser är begränsat. Kursen bygger på samtal mellan kursledare (som är moderator) och inbjuden gäst men också på interaktion med och mellan kursdeltagarna. Det förväntas att du är aktiv under kursen, har förberett frågor till den inbjudna gästen och är närvarande fysiskt dessa torsdagskvällar.

Kurslitteratur
Kursmaterial ingår i avgiften för denna kurs.

Om läraren
Ralph Nisell, docent Karolinska Institutet Stockholm och överläkare vid Centrum för Reumatologi, läkarspecialistkompetens i reumatologi, algologi/smärta samt yrkesmedicin, är sedan 40 år tillbaka kliniskt arbetande läkare. Ralph har tidigare varit verksamhetschef på Reumatologkliniken Karolinska Sjukhuset och ordförande i Svensk Reumatologisk Förening samt ansvarig så kallad Registerhållare för det svenska Reumatologiregistret SRQ. Han har sedan 80-talet arbetat på Karolinska och varje termin sedan dess undervisat studenter (blivande läkare och sjukgymnaster) i anatomi och reumatologi. Han har även skrivit läroböcker inom området reumatism, smärta och inflammation och tillsammans med Stefan Einhorn författat en bok med titeln ”Ont i Kroppen” riktad till allmänheten. Ralph har i hela sitt liv varit intresserad av de stora filosofiska frågorna och nu, vid 60+ har intresset och engagemanget tagit ny fart och kommer även att omsättas till praktisk handling i form av en kurs tillsammans med inbjudna gäster och deltagare på Paideia folkhögskola. 

Foto: Pexels from Pixabay

Kursinformation

Tider
Helgfria torsdagar 18.30–20.30.

Kursstart
Torsdagen 30 september.
Kursen omfattar 9 tillfällen.

Lärare
Ralph Nisell.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Sista ansökningsdatum är 20 juni.
Ansökan till denna kurs är nu stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post senast 2 veckor före kursstart.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 600 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i samband med välkomstbrev.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.