VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?

Kursen var verkligen givande med fantastiska föreläsare. Jag kan varmt rekommendera kursen till den som är intresserad av att fördjupa sig i dessa existentiella frågor!
– Deltagare, HT 2021

VAD ÄR MENINGEN MED LIVET? UR ETT JUDISKT PERSPEKTIV OCH ANDRA

Välkommen till en kurs som fördjupar sig i frågan ”Vad är meningen med livet?”. Och förstås inte bara i frågan. Framför allt tänkbara svar kommer att tas upp och diskuteras på denna kurs. Utifrån olika perspektiv, livsåskådningar och religioner får du möta varierande argument, tankar och möjliga svar på en lika aktuell som angelägen fråga.

Kursens upplägg
Kursen inleds med en bakgrund, genomgång, workshop och översiktsföreläsning av kursledare Ralph Nisell. Vid nästkommande tillfällen inbjuds olika gäster/föreläsare, en gäst vid varje tillfälle, med undantag för den 28/11 då tre inbjudna gäster kommer samtidigt. Ralph blir värd och moderator. Under den första timmen, som även filmas in, presenterar den inbjudna gästen sin uppfattning och syn på ämnet och frågan, och den andra timmen blir det samtal och diskussion tillsammans med deltagargruppen.

De fyra inbjudna gästerna under höstkursen är: Religionshistoriker/professor David Thurfjell, sekulär humanist Christer Sturmark, socialantropolog/professor Fanny Ambjörnsson och buddist Prasadacarin Busk. Vid kurstillfälle 6 (den 28/11) kommer tre olika religionsföreträdare (islam, judendom och kristendom) för gemensam diskussion och frågestund. Vid det sista kurstillfället blir det kurssammanfattning och utvärdering.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för att vara med på kursen som har hållits tidigare med samma namn, hösten 2021 och 2022. Såväl nya som tidigare deltagare från kursen är välkomna.

Vid ansökan till kursen är det angeläget att motivering till kursdeltagande fylls i. Antalet platser är begränsat. Kursen bygger på samtal mellan kursledaren och den inbjudna gästen men också på interaktion med och mellan kursdeltagarna. Det förväntas att du är närvarande fysiskt vid kurstillfällena. 

Om kursledaren
Ralph Nisell, docent Karolinska Institutet Stockholm och överläkare vid Centrum för Reumatologi, läkarspecialistkompetens i reumatologi, algologi/smärta samt yrkesmedicin, är sedan mer än 40 år tillbaka kliniskt arbetande läkare. Ralph har tidigare varit forskare vid Karolinska Institutet samt verksamhetschef vid Reumatologkliniken Karolinska Sjukhuset och ordförande i Svensk Reumatologisk Förening. Han har sedan 80-talet arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet och varje termin sedan dess undervisat studenter (blivande läkare och sjukgymnaster) i anatomi och reumatologi. Han har författat läroböcker inom områdena reumatism, smärta & inflammation. Tillsammans med Stefan Einhorn har han skrivit en bok riktad till allmänheten med titeln ”Ont i Kroppen”. Ralph har i hela sitt liv varit intresserad av de stora filosofiska frågorna och nu, vid 60+ har intresset och engagemanget tagit ny fart och har kommit att omsättas i praktisk handling i form av denna kurs som bygger på inbjudna utvalda gäster som har specialkunskap, utifrån sitt perspektiv, i den stora frågan om ”livets mening”.

Foto: Canva.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider
Helgfria tisdagar klockan 17:00-19:00.

Kursstart
Tisdagen 24 oktober 2023.
Kursen omfattar 8 tillfällen.

Lärare
Ralph Nisell.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan är öppen mellan 16 maj – 16 juni 2023.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

ANSÖK HÄR