VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?

Kursen var verkligen givande med fantastiska föreläsare. Jag kan varmt rekommendera kursen till den som är intresserad av att fördjupa sig i dessa existentiella frågor!
– Deltagare vid Vad är meningen med livet?, HT 2021

VAD ÄR MENINGEN MED LIVET? DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA OCH ANDRA PERSPEKTIV

Välkommen till en kurs som fördjupar sig i frågan ”Vad är meningen med livet?”. Och förstås inte bara i frågan. Framför allt tänkbara svar kommer att tas upp och diskuteras. Utifrån olika perspektiv, livsåskådningar och religioner (judendom, kristendom och islam) får du möta varierande argument, tankar och möjliga svar på denna angelägna och alltid mycket aktuella fråga.

Kursens upplägg
Kursen inleds med en bakgrund, genomgång, workshop och översiktsföreläsning av kursledare Ralph Nisell. Vid de nästkommande tillfällena inbjuds olika gäst/föreläsare, en gäst vid tre olika tillfällen. Ralph är värd och moderator. Under den första timmen presenterar gästen sin uppfattning och syn på ämnet, och den andra timmen blir det frågor och diskussion tillsammans med deltagargruppen. Vid ett fjärde tillfälle kommer samtidigt tre gäster, det vill säga tre olika religionsföreträdare (islam, judendom och kristendom) för gemensam diskussion och frågestund. 

De tre inbjudna gästerna är: rabbin Mattias Amster, filosofiprofessor och ledamot i Svenska Akademin Åsa Wikforss samt religionsvetare, youtubare och poddare Filip Holm. Vid det sista ”gäst-tillfället” kommer tre inbjudna gäster således samtidigt: präst Ulf Lindgren, imam Mohammad Muslim Eneborg, rabbin Ute Steyer. De kommer då att tillsammans diskutera frågan och svaren. Efter varje tillfälle då en gäst inbjudits kommer kursdeltagarna sedan att vid ett separat kurstillfälle träffas och diskutera sinsemellan hur man uppfattade och tolkade mötet med gästen. Vid det sista kurstillfället blir det kurssammanfattning och utvärdering. 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Kursen välkomnar såväl nya som tidigare deltagare från kursen med samma namn som hölls hösten 2021.

Vid ansökan till kursen är det angeläget att motivering till kursdeltagande fylls i. Kursen bygger på samtal mellan kursledare (som är moderator) och inbjuden gäst men också på interaktion med och mellan kursdeltagarna. Det förväntas att du är aktiv under kursen, har förberett frågor till de inbjudna gästerna och är närvarande fysiskt dessa tisdagskvällar.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i kostnaden för denna kurs.

Kursledare
Ralph Nisell, docent Karolinska Institutet Stockholm och överläkare vid Centrum för Reumatologi, läkarspecialistkompetens i reumatologi, algologi/smärta samt yrkesmedicin, är sedan mer än 40 år tillbaka kliniskt arbetande läkare. Ralph har tidigare varit forskare vid Karolinska Institutet samt verksamhetschef vid Reumatologkliniken Karolinska Sjukhuset och ordförande i Svensk Reumatologisk Förening samt ansvarig så kallad Registerhållare för det svenska Reumatologiregistret SRQ. Han har sedan 80-talet arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet och varje termin sedan dess undervisat studenter (blivande läkare och sjukgymnaster) i anatomi och reumatologi. Han har även författat läroböcker inom området reumatism, smärta och inflammation. Tillsammans med Stefan Einhorn har han skrivit en bok med titeln ”Ont i Kroppen” riktad till allmänheten. Ralph har i hela sitt liv varit intresserad av de stora filosofiska frågorna och nu, vid 60+ har intresset och engagemanget tagit ny fart och har kommit att omsättas i praktisk handling i form av denna kurs tillsammans med inbjudna utvalda gäster som har specialkunskap, utifrån sitt perspektiv, i ämnet ”livets mening”.

Foto: Canva.

Kursinformation

Tider
Helgfria tisdagar 18:30-20:30.

Kursstart
Tisdagen 20 september.
Kursen omfattar 9 tillfällen.

Lärare
Ralph Nisell.

Ansökan
Ansökan är stängd.
Inga tillgängliga restplatser finns till denna kurs men ansökan till restplats går att göra till många andra av höstens kurser till och med 31 juli.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 600 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.