DISTANSKURS: SOCIALISMEN OCH DET JUDISKA

Den socialistiska rörelsen och det judiska har präglats av både förhoppningar, splittring och avståndstagande. Här återfinns både uttryck för solidaritet och universell emancipation och
nationalistisk inskränkthet, både judisk socialism och socialistisk antisemitism.

Kursen vill bidra med kunskap om de socialistiska arbetarrörelsernas förhållande till det judiska och vice versa samt även ge inblick i den svenska utvecklingen. Vi gör det genom både övergripande internationell arbetarrörelsehistoria från tidigt 1800-tal och framåt samt djupdykningar i såväl ideologier som praktik men också fokusering på exempel från svensk historia.

Föreläsningarna på ca en lektionstimme följt av frågor och diskussion sker på svenska, en del av textunderlaget är dock på engelska.

Kursen sker i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Om läraren
Håkan Blomqvist är docent i historia vid Södertörns högskola med särskild inriktning på arbetarrörelse, socialism och antisemitism. Han har författat ett antal böcker i ämnet och publicerar under 2020 monografin ”Socialism på jiddisch – judiska Arbeter Bund i Sverige”.

Affisch av Eric Drooker. Publicerad med skaparens tillstånd. Textöversättning från jiddisch: Allmän strejk.

Kursinformation

Tider
Helgfria torsdagar 18.30-20.30 samt enstaka tillfällen på annan veckodag.
Notera att kursen ges online

Kursstart
Torsdagen den 10 september.
Kursen omfattar 8 tillfällen.

Lärare
Håkan Blomqvist.

Ansökan
Sista anmälningsdag är 18 juni.
Anmälan är stängd.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post vecka 34-35 (vid anmälan före midsommar). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. På grund av covid-19 kan delar av kursen komma att hållas på distans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova ivana.koutnikova@paideiafolkhogskola.se