RADIKALA JUDISKA RÖRELSER

Välkommen till denna kurs som gör nedslag i ett flertal radikala rörelser från 1800-talets mitt till i dag. Från Bund till anarki, från den amerikanska medborgarrättsrörelsen till judisk feminism, försöker kursen ge en bild av judiskt politiskt engagemang över tid. Kursen inleds med en beskrivning av hur upplysningen, den judiska upplysningen Haskalah och industrialiseringen gav förutsättningar för judiskt politiskt engagemang och delaktighet i majoritetssamhällets politiska system. Vi kommer att titta på kortare texter och försöka få en känsla för personerna bakom rörelserna. Vilka är deras drivkrafter? Vad vill de åstadkomma? Vilket motstånd finns?

Om läraren
Sarah Schulman är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på sociala rörelser och demokratisering. Hon har också studerat judiska politiska rörelser vid YIVO i New York.

Foto: Affisch av Eric Drooker (ovan bild är beskuren). Publicerad med skaparens tillstånd.
Textöversättning från jiddisch: Allmän strejk.

Kursinformation

Tider
Helgfria måndagar 19.15-21.15.

Kursstart
Måndagen den 16 september.
Kursen omfattar 8 tillfällen.

Lärare
Sarah Schulman.

Ansökan
Anmälan är stängd.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 33 (vid anmälan senast 30 juni). Vid anmälan till restplats efter detta datum kan beskedet dröja ytterligare.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55