MODERN HEBREISKA, TERMIN 1-5 (DISTANS)

“Danit var en av de bästa lärarna jag haft! Den bästa är att hon repeterar och ger exempel.” – Deltagare, HT 2021

“Gladys gjorde ett fantastiskt arbete. Alltid lyhörd och hjälpsam.” – Deltagare, HT 2020

“Mycket god stämning i Anats grupp. Jag är glad över möjligheten till distanskurs då jag inte bor i Stockholm.” – Deltagare, HT 2020

Distanskurs: Modern hebreiska, termin 1

På denna kurs får du lära dig alfabetet och vokalerna, vanliga ord och enkla fraser, att kunna berätta om dig själv, hur man ställer frågor och ger lättförståeliga svar på hebreiska. Dessutom studerar vi grundläggande grammatik. 

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper alls i hebreiska. Ansök till kursen modern hebreiska termin 2 om du kan lite hebreiska sedan tidigare. Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen är den första av två på nivå A1 i på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Läs mer här om den europeiska referensramen för språk.

Kursböcker
Jag läser hebreiska från alef till tav” (Danit Toledo Andersson) och “Shalom Ivrit 1 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, Hillelförlaget 2010).
Du köper böckerna på egen hand, kostnaden inkluderas inte i din ordinarie kurskostnad. Boken
“Jag läser hebreiska från alef till tav” säljs och distribueras av lärare Danit Toledo Andersson i samband med kursstart.

 

Distanskurs: Modern hebreiska, termin 2 (dagtid)

På denna kurs får du lära dig vanliga ord och fraser som passar till olika situationer, som på caféet, i taxin med mera, att kunna berätta om dig själv, hur man ställer frågor och ger lättförståeliga svar på hebreiska. Dessutom studerar vi grundläggande grammatik och fortsätter utöka förmågan att läsa och skriva.

Kursen riktar sig till dig som har avslutat en termins studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper (alfabetet med vokaler, grundläggande läsförmåga samt några enkla fraser). Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen är den andra av två på nivå A1 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Läs mer här om den europeiska referensramen för språk.

Kursböcker
Jag läser hebreiska från alef till tav” (Danit Toledo Andersson), “Shalom Ivrit 1 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, Hillelförlaget 2010) och “Shalom Ivrit 2 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, Hillelförlaget 2010).
Du köper böckerna på egen hand, kostnaden inkluderas inte i din ordinarie kurskostnad. Boken
“Jag läser hebreiska från alef till tav” säljs och distribueras av lärare Danit Toledo Andersson i samband med kursstart.

 

Distanskurs: Modern hebreiska, termin 3

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik som exempelvis prepositioner. Du ges tillfälle att konversera och testa på att jobba med längre texter. 

Kursen riktar sig till dig som har avslutat två terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper. Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen är den första av två på nivå A2 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Läs mer här om den europeiska referensramen för språk.

Kursbok
Hebrew and Israel first steps” (Irit Amit-Cohen & Noga Perry, Achiasaf Publishing 2008).
Du har möjlighet att köpa boken från skolan, kostnaden inkluderas inte i din ordinarie kurskostnad. 

 

Distanskurs: Modern hebreiska, termin 4

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik och konversation. På kursen jobbar vi aktivt med att fördjupa kunskaperna gällande exempelvis tempus och personliga pronomen. 

Kursen riktar sig till dig som har avslutat tre terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper. Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen är den andra av två på nivå A2 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Läs mer här om den europeiska referensramen för språk.

Kursbok
Hebrew and Israel first steps” (Irit Amit-Cohen & Noga Perry, Achiasaf Publishing 2008).
Du har möjlighet att köpa boken från skolan, kostnaden inkluderas inte i din ordinarie kurskostnad.  

 

Distanskurs: Modern hebreiska, termin 5

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik och konversation. På kursen jobbar vi aktivt med att fördjupa kunskaper i verbens uppbyggnad, korrekt meningsbyggnad och läsning utan vokaler. Vi lär oss genom texter och övningar också om Israels kultur och historia. 

Kursen riktar sig till dig som har avslutat fyra terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper. Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen riktar sig till dig som läst kurserna modern hebreiska termin 1-4 på folkhögskolan och vill jobba vidare med boken Hebrew and Israel First Steps.

Kursbok
Hebrew and Israel first steps” (Irit Amit-Cohen & Noga Perry, Achiasaf Publishing 2008).
Du har möjlighet att köpa boken från skolan, kostnaden inkluderas inte i din ordinarie kurskostnad.

 


 

Information för samtliga nivåer i hebreiska


För ansökan till distanskurser i hebreiska behövs grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart. 

Notera att du endast kan antas till en nivå (exempelvis Modern hebreiska termin 2 och Modern hebreiska termin 3) under samma termin. Vill du läsa båda kurserna kan du söka till den ena denna termin och den andra en kommande termin. Är du osäker på vilken nivå som passar dig, är du välkommen att kontakta oss på info@paideiafolkhogskola.se.

Bruchim habaim!

Foto: Pixabay.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider och lärare 

Modern hebreiska, termin 1
Helgfria måndagar 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Lärare: Danit Toledo Andersson.

Modern hebreiska, termin 2 (dagtid)
Helgfria måndagar 09:30-11:30, på distans via Zoom.
Lärare: Danit Toledo Andersson.

Modern hebreiska, termin 3
Helgfria måndagar 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Lärare: Anat Samuelsson.

Modern hebreiska, termin 4
Helgfria tisdagar 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Lärare: Gladys Lebsund.

Modern hebreiska, termin 5
Helgfria måndagar 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Lärare: Gladys Lebsund.


Kursstart
Samtliga kurser börjar i vecka 36.
Respektive kurs omfattar 14 tillfällen.
Terminen sträcker sig in i januari. Datum skickas i samband med antagningsbesked.

Ansökan
Välkommen att ansöka om restplats.
Ansökan är öppen till och med 31 juli.
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen beror på vilken nivå du söker till, och om du köper bok genom skolan eller på egen hand.
Du kan se respektive kurs kostnad i ansökningsformuläret.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.

ANSÖK HÄR