MODERN HEBREISKA PÅ DISTANS (DISTANS)

MODERN HEBREISKA, TERMIN 1-5 (DISTANS)

Till höstterminen erbjuds kurser i hebreiska på flera nivåer.

Notera att du endast kan antas till en nivå (exempelvis Modern hebreiska termin 2 och Modern hebreiska termin 3) under samma termin. Vill du läsa båda kurserna kan du söka till den ena denna termin och den andra en kommande termin. Är du osäker på vilken nivå som passar dig, är du välkommen att kontakta oss på info@paideiafolkhogskola.se.

Folkhögskolan erbjuder även nivå 1 i fysiskt klassrum samt andra kurser i hebreiska på distans, utöver Modern hebreiska termin 1-5, till exempel kurser i konversation på olika nivå. 

Bruchim habaim!

Kursupplägg
Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena och delta i samtal och övningar med andra deltagare. Hemuppgifter mellan kurstillfällena ingår i upplägget.

Förkunskaper
För ansökan behövs grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för dessa kurser. Läs mer under respektive kurs.

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 1 (DISTANS)

På denna kurs får du lära dig alfabetet och vokalerna, vanliga ord och enkla fraser, att kunna berätta om dig själv, hur man ställer frågor och ger lättförståeliga svar på hebreiska. Dessutom studerar vi grundläggande grammatik.

Kursnivå
Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper alls i hebreiska. Ansök till kursen modern hebreiska termin 2 om du kan lite hebreiska sedan tidigare.

Kursen är den första av två på nivå A1 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Läs om den europeiska referensramen för språk här.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs.

Kursen använder sig av följande böcker:
Shalom Ivrit 1 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, 2010). Du köper denna bok på egen hand.
Jag läser hebreiska från alef till tav” (Danit Toledo Andersson). Du köper denna bok av läraren vid kursstart.

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 2 (DISTANS)

På denna kvällskurs får du lära dig vanliga ord och fraser som passar till olika situationer, som på caféet, i taxin med mera, att kunna berätta om dig själv, hur man ställer frågor och ger lättförståeliga svar på hebreiska. Dessutom studerar vi grundläggande grammatik och fortsätter utöka förmågan att läsa och skriva. 

Kursnivå
Kursen riktar sig till dig som har avslutat en termins studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper (alfabetet med vokaler, grundläggande läsförmåga samt några enkla fraser).

Kursen är den andra av två på nivå A1 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Läs om den europeiska referensramen för språk här.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs.

Kursen använder sig av följande böcker:
Shalom Ivrit 2 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, 2010). Du köper denna bok på egen hand.
To succeed in Basic Hebrew, Aleph, with English Instructions” (Meira Maadia, 2011). Du har möjlighet att köpa denna bok av skolan.

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 3 (DISTANS)

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik som exempelvis prepositioner. Du ges tillfälle att konversera och testa på att jobba med längre texter. 

Kursnivå
Kursen riktar sig till dig som har avslutat två terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper.

Kursen är den första av två på nivå A2 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Läs om den europeiska referensramen för språk här.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs.

Kursen använder sig av följande böcker:
Shalom Ivrit 3 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, 2010). Du köper denna bok på egen hand.
Jag läser hebreiska från alef till tav” (Danit Toledo Andersson). Du köper denna bok av läraren vid kursstart.

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 4 (DISTANS)

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik och konversation. På kursen jobbar vi aktivt med att fördjupa kunskaperna gällande exempelvis tempus och personliga pronomen. 

Kursnivå
Kursen riktar sig till dig som har avslutat tre terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper.

Kursen är den andra av två på nivå A2 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Läs om den europeiska referensramen för språk här.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs.

Kursen använder sig av följande bok: “Hebrew and Israel first steps” (Irit Amit-Cohen och Noga Perry, 2008). Du har möjlighet att köpa boken av skolan.

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 5 (DISTANS)

Vi fortsätter att tillsammans utveckla ordförråd och kunskaper i grammatik och konversation. På kursen jobbar vi aktivt med att fördjupa kunskaper i verbens uppbyggnad, korrekt meningsbyggnad och läsning utan vokaler. Vi lär oss genom texter och övningar också om Israels kultur och historia. Kursen riktar sig till dig som har avslutat fyra terminers studier i hebreiska på folkhögskolan eller har motsvarande kunskaper. Kursen är upplagd på så vis att gruppen först arbetar en timme lärarlett med boken för att sedan nästföljande timme arbeta parvis eller i smågrupp i digitalt grupprum (breakout rooms) med det innehåll som läraren gått igenom.

Kursnivå
Kursen riktar sig till dig som läst kurserna modern hebreiska termin 1-4 på folkhögskolan och vill jobba vidare med boken “Hebrew and Israel First Steps”. 

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs.

Kursen använder sig av följande bok: “Hebrew and Israel first steps” (Irit Amit-Cohen och Noga Perry, 2008). Du har möjlighet att köpa boken av skolan.

Foto: Paideia/Canva.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider och lärare

Modern hebreiska, termin 1
Helgfria tisdagar klockan 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Kursstart tisdagen 5 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.
Lärare: Danit Toledo Andersson.

Modern hebreiska, termin 2
Helgfria onsdagar klockan 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Kursstart onsdagen 6 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.
Lärare: Anat Samuelsson.

Modern hebreiska, termin 3
Helgfria måndagar klockan 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Kursstart måndagen 4 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.
Lärare: Danit Toledo Andersson.

Modern hebreiska, termin 4
Helgfria måndagar klockan 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Kursstart måndagen 4 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.
Lärare: Gladys Lebsund.

Modern hebreiska, termin 5
Helgfria tisdagar klockan 17:00-19:00, på distans via Zoom.
Kursstart tisdagen 5 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.
Lärare: Anat Samuelsson.

Notera att kurserna ges online, på distans.
Kursen Modern hebreiska termin 1 ges även i fysiskt klassrum under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker – vill du istället ansöka till den kursen behöver du fylla i en separat ansökan på den kurssidan.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan är öppen mellan 16 maj – 16 juni 2023.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen beror på vilken nivå du söker till, och om du köper boken genom skolan eller på egen hand.
Du kan se respektive kostnad i ansökningsformuläret.
Kostnad för kursen betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid vissa judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

ANSÖK HÄR