MODERN HEBREISKA

MODERN HEBREISKA I FYSISKT KLASSRUM, TERMIN 1

Folkhögskolan erbjuder även nivå 1-5 på distans samt andra kurser i modern hebreiska på distans, till exempel kurser i konversation på olika nivå.

Notera att du endast kan antas till en nivå (exempelvis Modern hebreiska termin 1 och Modern hebreiska termin 1 på distans) under samma termin. Vill du läsa båda kurserna kan du söka till den ena denna termin och den andra en kommande termin. Är du osäker på vilken nivå som passar dig, är du välkommen att kontakta oss på info@paideiafolkhogskola.se.

Bruchim habaim!

 

MODERN HEBREISKA, TERMIN 1

På denna kurs får du lära dig alfabetet och vokalerna, vanliga ord och enkla fraser, att kunna berätta om dig själv, hur man ställer frågor och ger lättförståeliga svar på hebreiska. Dessutom studerar vi grundläggande grammatik.
Du förväntas vara aktiv på kurstillfällena. Hemuppgifter som motsvarar ett par timmar i veckan ingår i upplägget.

Kursnivå
Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper alls i hebreiska. Ansök till distanskursen modern hebreiska termin 2 om du kan lite hebreiska sedan tidigare.

Kursen är den första av två på nivå A1 på den globala skalan för språkfärdigheter som finns i den gemensamma europeiska referensramen för språk. Läs om den europeiska referensramen för språk här.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs. Kursbok är “Shalom Ivrit 1 – Välkommen till modern hebreiska” (Nili Ziv, 2010). Deltagare köper boken på egen hand. 

Foto: Paideia/Canva.

 

Kursinformation

Tider
Helgfria tisdagar klockan 17:00-19:00.

Notera att kursen ges på plats på skolan.
Kurserna Modern hebreiska, termin 1, 2, 3, 4 och 5 ges även på distans under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker – vill du istället ansöka till någon av dessa kurser behöver du fylla i en separat ansökan på den kurssidan.

Kursstart
Tisdagen 5 september.
Kursen omfattar 14 tillfällen.

Lärare
Gladys Lebsund.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan till denna kurs är stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid vissa judiska helgdagar och på röda dagar.
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar, bland annat om vad som kan påverka undervisningen.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.