JUDISK RADIKALISM OCH SOCIALISM (DISTANS) VT23

JUDISK RADIKALISM OCH SOCIALISM (DISTANS)

Inom de socialistiska rörelser som formades i det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets Europa spelade judiska radikaler inte sällan en aktiv roll. Även separata judiska socialistiska partier, som Bund och Poale Zion, växte fram med betydande inflytande. För motreaktionen kunde radikalism, socialism och kommunism stämplas som just något judiskt. Men hur var det med det?

Kursen orienterar översiktligt om dåtidens judiska socialiströrelser och judiskt engagemang i arbetarrörelserna samt hur detta bemöttes. Här diskuteras också frågor kring judisk radikalism, myt eller realitet.

Kursens upplägg
Kursen ges på distans och det sista kurstillfället består av en fysisk träff i Stockholm. Träffen sker på en söndag och datum meddelas i antagningsbesked, om du erbjuds plats på kursen.

Förkunskaper
Kursen är en introduktion men viss allmänhistorisk orientering och förförståelse underlättar.

Du behöver grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom för att gå kursen. Skolan erbjuder manualer i välkomstbrev efter antagning och ett träningstillfälle inför kursstart.

Kursmaterial
All kurslitteratur ingår inte i kostnaden för denna kurs. Du får information om kursbok som du köper på egen hand, om du blir antagen till kursen.

Om lärarna
Håkan Blomqvist (född 1951) är folkbildare och historiker knuten till Södertörns högskola med inriktning arbetarrörelse, nationalism och antisemitism. Bland hans böcker märks “Socialism på jiddisch – judiska Arbeter Bund i Sverige” (2020), “Potatisrevolutionen” (2017) och “Myten om judebolsjevismen” (2013).

Sarah Schulman är statsvetare med fokus på sociala rörelser, minoritetspolitik och demokratisering. Det var via studier i jiddisch på Columbia University i New York som hon upptäckte kopplingen mellan jiddischvärlden och artonhundratalets radikala rörelser i Europa. Som styrelsemedlem i Jiddischsällskapet och jiddischist har hon engagerat sig i svensk minoritetspolitik gällande jiddisch som minoritetsspråk och jiddischtalares rätt till sitt språk, sin kultur och sin historia. 

Foto: Affisch av Eric Drooker. Publicerad med skaparens tillstånd. Textöversättning från jiddisch: Allmän strejk.

Kursinformation

Tider
Helgfria tisdagar 18:00-20:00.

Kursstart
Tisdagen 14 mars.
Kursen omfattar 7 tillfällen, varav 1 är en fysisk träff på en söndag i Stockholm. Datum meddelas i antagningsbesked, om du erbjuds plats på kursen.

Lärare
Håkan Blomqvist och Sarah Schulman.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan till denna kurs är stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före kursstart. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 200 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i antagningsbesked.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.