JUDISK MEDITATION – FORTSÄTTNINGSKURS

“Väldigt nöjd och inspirerad av grundkursen. Jag vill mer än gärna fortsätta.” – Deltagare, VT 2019

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bl a i hassidism och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Det handlar också om att utveckla hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Torah utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Vi utforskar hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor och att läka från de svårigheter vi möter i livet. På fortsättningsnivå läggs större betoning än tidigare på meditation i praktiken, men teoretiska perspektiv kommer också ingå. Det tillkommer också fler inslag av att leda sig själv i närvaro, medkänsla och i olika meditationsövningar. Övningar kommer vara både guidade, i dialog och i tystnad. Vi fördjupar oss också i att sjunga judisk meditativ sång tillsammans. För den som önskar praktisera judisk meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som tidigare gått grundkursen i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Det kan även vara möjligt att delta om du har annan tidigare erfarenhet av meditation. Vänligen ange dina förkunskaper i samband med anmälan i webbformuläret.
Ny grundkurs planeras preliminärt till VT 2020.

Om kursledaren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bl a med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bl a grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Kursinformation

Tider
Helgfria söndagar 10.00–13.00.

Kursstart
Söndagen den 22 september.
Preliminära resterande datum: 13/10, 10/11, 1/12 och 15/12. Vänligen notera att datumen är preliminära och något datum kan komma att ändras.
Kursen omfattar 5 tillfällen. Då kurstillfällena bygger på varandra är det fint om du i möjligaste mån kan vara med på alla.

Kursledare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Anmälan är stängd.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 33 (vid anmälan senast 30 juni). Vid anmälan till restplats efter detta datum kan beskedet dröja ytterligare.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55