JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Vill du veta mer om judarnas historia i Sverige? Välkommen till denna kurs som ger en översikt över den judiska befolkningsgruppens historia i Sverige från 1600-talet till 1970-talet. Den handlar om inom-judiska relationer och relationer mellan judar (individer och kollektiv) och den svenska statsmakten och det omgivande majoritetssamhället. Kursen omfattar såväl politiska, sociala, ekonomiska, organisatoriska, kulturella, religiösa och genusaspekter och sätts in i ett internationellt sammanhang.

Om läraren
Carl Henrik Carlsson är Fil. dr i historia på avhandlingen Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920 som bland annat belönades med Uppsala Universitets Geijerspris. Han har därefter publicerat en lång rad artiklar och böcker om svensk-judisk historia. Carl Henrik är anställd vid Riksarkivet och Uppsala universitet där han sedan flera år leder en högskolekurs ”Judarnas historia i Sverige”. Han är också medgrundare av och förste ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige.

Foto: An 1860 lithograph of the Göteborg synagogue [Wikipedia]

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider
Helgfria onsdagar 17.30–20.30.

Kursstart
Onsdagen den 16 september.
Kursen omfattar 12 tillfällen.

Lärare
Carl Henrik Carlsson.

Ansökan
Sista anmälningsdag är 18 juni. Vid senare anmälan undersöks möjligheten till restplats. 

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post vecka 34-35 (vid anmälan före midsommar). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. På grund av covid-19 kan delar av kursen komma att hållas på distans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova ivana.koutnikova@paideiafolkhogskola.se

ANSÖK HÄR