DISTANSKURS: FRÅN ISRAELITER TILL JUDAR

Från israeliter till judar: det judiska folkets historia från den babyloniska fångenskapen till det kristna “Terra Sancta” – 586 f.v.t. till 400-talet e.v.t.

Denna kurs är en kronologisk fortsättning av kursen ”Från kananéer till israeliter: det judiska folkets historia mellan Abraham och den babyloniska fångenskapen” som erbjöds vårterminen 2020. Kursen kan även läsas fristående.

 

“Jag gick del 1 och fann den mycket bra. Duktig lärare. Ämnet, hur det judiska folket formades under denna period är av stort intresse.”  – Deltagare, HT 2018

“Mycket spännande kurs och läraren är helt fantastisk. Daniel får mig helt koncentrerad och jag är alldeles uppfylld av det han lär ut.” – Deltagare, HT 2019

 

Följ med på en resa genom en kritisk tid i det judiska folkets historia, en skildring av ett folks utveckling och överlevnad i skuggan av stora imperier, som kom att lämna avtryck i världens historia och som påverkar oss än idag.

I denna kurs kommer vi att utforska det judiska folkets historia från återkomsten till Sion efter den babyloniska fångenskapen och fram till korstågen, via den andra tempelperioden, Jesus liv, Mishnan och den talmudiska perioden och den sena antiken, med den muslimska erövringen av det heliga landet.

Till vår hjälp under resan kommer vi främst använda oss av två redskap, som ibland kompletterar varandra och ibland reducerar varandra. Det första verktyget i vår hand är historiska källor, både i form av de främst religiösa verken Bibeln, Mishna och Talmud, men även och kanske främst i form av historiska verk, så som Josephus Flavius skrifter, och andra historiska skildringar av romerska, grekiska och arabiska historiker. Vårt andra redskap, som hjälper oss tolka och förstå skildringarna i de historiska skrifterna, är det breda och rika arkeologiska material som hittats de senaste hundra åren genom den moderna arkeologiska forskningen. Med de historiska källorna i ena handen och arkeologin i andra handen kommer vi söka efter det judiska folkets historia och den historiska verklighet det judiska folket utvecklades och levde i. Vi kommer undersöka hur judendomen utvecklades från nationell kult till religionen vi idag känner till som judendomen – den rabbinska judendomen.

Om läraren
Daniel Leviathan är fältarkeolog med en masterexamen i arkeologi, den antika Mellersta östern och senantika studier från Hebrew University i Jerusalem. Han har specialiserat sig inom hellenistisk, romersk och senantik arkeologi, konst, religion och kultur, med fokus på Israel och den Mellersta östern.

 

Kursinformation

Tider
Helgfria torsdagar 19.30–21.30.
Notera att kursen ges online

Kursstart
Torsdagen den 1 oktober.
Kursen omfattar 10 tillfällen.

Lärare
Daniel Leviathan.

Ansökan
Sista anmälningsdag är 18 juni.
Anmälan är stängd.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post vecka 34-35 (vid anmälan före midsommar). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. På grund av covid-19 kan delar av kursen komma att hållas på distans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova ivana.koutnikova@paideiafolkhogskola.se