FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK MEDITATION

“Jag har gått grundkursen och går nu fortsättningskursen och vill självklart fortsätta eftersom det är en mycket givande kurs och Suzanne är en mycket bra lärare.” – Deltagare, HT 2019

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bl a i hassidism och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Torah utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Vi utforskar hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor och att läka från de svårigheter vi möter i livet. På fortsättningsnivå läggs större betoning än tidigare på meditation i praktiken, men teoretiska perspektiv kommer också ingå. Det tillkommer också fler inslag av att leda sig själv i närvaro, medkänsla och i olika meditationsövningar. Övningar kommer vara både guidade, i dialog och i tystnad. Vi fördjupar oss också i att sjunga judisk meditativ sång tillsammans. För den som önskar praktisera meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som tidigare gått grundkurs eller fortsättningskurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Det kan även vara möjligt att delta om du har annan tidigare erfarenhet av meditation. Vänligen ange dina förkunskaper i samband med anmälan i webbformuläret.

Om kursledaren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bl a med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bl a grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Kursinformation

Tider
Helgfria söndagar 10.00-13.00.
OBS! Sista tillfället den 31/5 10.00-14.00.

Kursstart
Söndagen den 9 februari.
Kursen omfattar 4 tillfällen. Preliminära resterande datum: 8/3, 26/4, 31/5. Vänligen notera att datumen är preliminära och något datum kan komma att ändras.
Då kurstillfällena bygger på varandra är det fint om du i möjligaste mån kan vara med på alla.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Sista anmälningsdag är 10 december.
Vid senare anmälan undersöks möjligheten till restplats.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 3 2020 (vid anmälan senast 10 december). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55.