FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK MEDITATION

“Otroligt bra kurs som skapar samhörighet mellan judendom och vardag och perspektiv för ett meningsfullt liv.” – Deltagare, HT 2020

“Suzanne gör en både sömlös och spännande koppling mellan vardagsliv, judiska texter och andlig närvaro.” – Deltagare, HT 2020

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bland annat i hassidism och kabbala men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Tora utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Vi utforskar hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor och att läka från de svårigheter vi möter i livet. På fortsättningsnivå läggs större betoning än tidigare på meditation i praktiken, men teoretiska perspektiv kommer också ingå. Det tillkommer också fler inslag av att leda sig själv i närvaro, medkänsla och i olika meditationsövningar. Övningar kommer vara såväl guidade, i dialog och i tystnad. Vi fördjupar oss också i att sjunga judisk meditativ sång tillsammans.
Det kommer också finnas möjlighet till individuellt anpassat fördjupningsområde
för den som vill. För den som önskar praktisera meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Kursens upplägg
Kursen omfattar 5 kurstillfällen i kurslokal och 6 meditationstillfällen via Zoom.
Fem helgfria söndagar kl 10:00-13:00 (OBS! Kurstillfället den 5/12 är kl. 10:00-14:00 med fördjupad meditation).
Utöver det kortare gemensam guidad meditation via Zoom, sex onsdagar kl. 19:30, i cirka 1 timme.
Eventuell möjlighet till ytterligare ett-två tillfällen om cirka 2 timmar för individuellt fördjupningsområde (planering av detta sker vid kursstart).
För preliminära datum se den röda textrutan under rubriken “Tider“.

Förkunskaper
Kursen riktar sig till dig som tidigare gått grundkurs eller fortsättningskurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Det kan även vara möjligt att delta om du har annan tidigare erfarenhet av meditation. Ange dina förkunskaper i ansökan.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i avgiften för denna kurs.

Om läraren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bland annat med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bland annat grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Foto: Paideia Folkhögskola.

Kursinformation

Tider
Fem kurstillfällen i kurslokal på söndagar och sex meditationstillfällen via Zoom på onsdagar.

Preliminära datum för tillfällen på söndagar i kurslokal:
26/9, 24/10, 14/11, 5/12, 19/12.
Tid: 10.00-13.00. Den 5/12 är lektionen förlängd till 14.00.

Preliminära datum för tillfällen på onsdagar via Zoom:
6/10, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12.
Tid: 19.30-cirka 20.30.

För mer om kursens upplägg se under rubriken “Kursens upplägg” i kursbeskrivningen.

Kursstart
Söndagen den 26 september.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Sista ansökningsdatum är 20 juni.
Ansökan till denna kurs är nu stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post senast 2 veckor före kursstart.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 300 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i samband med välkomstbrev.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.