FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK MEDITATION

“Jag har gått grundkursen och går nu fortsättningskursen och vill självklart fortsätta eftersom det är en mycket givande kurs och Suzanne är en mycket bra lärare.” – Deltagare, HT 2019

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bl a i hassidism och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. Inom judendomen i vår tid ökar intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del och det finns också retreats i judisk meditation. Intresset växer också kring hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Torah utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Stort fokus ligger på att odla vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Denna fortsättningskurs utgår från grundkursnivå men rymma viss fördjupning. Kursen kan ses som ett komplement till grundkursen vårterminen 2020 som inte kunde genomföras enligt planering. Vi kommer ge utrymme för grunder och att utforska olika inslag i judisk meditation, men också rymma fördjupning. Vi kommer i praktik och genom reflektion utforska hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor men också att läka från de svårigheter vi möter i livet.  Deltagarna kommer få vägledning i och pröva judiska meditations- och kontemplationsövningar. Övningar kommer vara både guidade, i dialog och i tystnad. Vi kommer också sjunga meditativ sång tillsammans. För den som önskar praktisera meditation mellan kurstillfällena erbjuds stöd och vägledning.

Målgrupp
Kursen är utformad för att passa de som gått grundkursen under vårterminen 2020 då kursen inte gick att genomföra enligt planering. Du är välkommen vare sig du gick en eller flera gånger på grundkursen! Vi kommer både repetera grunder och komplettera vårens kurs. Kursen riktar sig även till dig som tidigare gått grundkurs i judisk meditation på Paideia folkhögskola. Vänligen ange dina förkunskaper i samband med anmälan i webbformuläret.

Om kursledaren
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bl a med mindfulnessbaserad psykoterapi och i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Suzanne leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bl a grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

Kursinformation

Tider
Helgfria söndagar
13/9 kl 10.00-13.00.
18/10 kl 10.00-13.00.
8/11 kl 10.00-13.00.
6/12 kl 10.00-14.00 (OBS! 4 timmar).

Vänligen notera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Kursstart
Söndagen den 13 september.
Kursen omfattar 4 tillfällen.

Lärare
Suzanne Bruchfeld.

Ansökan
Sista anmälningsdag är 18 juni.
Anmälan är stängd

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post vecka 34-35 (vid anmälan före midsommar). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning läs mer här.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material m.m. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter läs mer här.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. På grund av covid-19 kan delar av kursen komma att hållas på distans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova ivana.koutnikova@paideiafolkhogskola.se