DISTANSKURS: JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Vill du veta mer om judarnas historia i Sverige? Välkommen till denna kurs som ger en översikt över den judiska befolkningsgruppens historia i Sverige från 1600-talet till idag. Den handlar om inom-judiska relationer och relationer mellan judar (individer och kollektiv) och den svenska statsmakten och det omgivande majoritetssamhället. Kursen omfattar såväl politiska, sociala, ekonomiska, organisatoriska, kulturella, religiösa och genusaspekter och sätts in i ett internationellt sammanhang.

Förkunskaper
För ansökan till denna kurs behövs grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.

Kurslitteratur
All kurslitteratur ingår inte i avgiften för denna kurs. Du får information om kursbok som du köper på egen hand, om du blir antagen till kursen.

Om läraren
Carl Henrik Carlsson är Fil. dr i historia på avhandlingen “Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920″ som bland annat belönades med Uppsala Universitets Geijerspris. Han har därefter publicerat en lång rad artiklar och böcker om svensk-judisk historia. Hösten 2021 utkommer hans bok “Judarnas historia i Sverige” på Natur och Kultur förlag.  Carl Henrik är anställd vid Uppsala universitet där han sedan flera år leder en högskolekurs ”Judarnas historia i Sverige”. Han är också medgrundare av och förste ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige.

Foto: An 1860 lithograph of the Göteborg synagogue [Wikipedia].

Kursinformation

Tider
Helgfria onsdagar 18.00–21.00.
Notera att kursen ges online.

Kursstart
Onsdagen 6 oktober.
Kursen omfattar 11 tillfällen.

Lärare
Carl Henrik Carlsson.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Sista ansökningsdatum är 20 juni.
Ansökan till denna kurs är nu stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post senast 2 veckor före kursstart.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 200 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i samband med välkomstbrev.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.