DISTANSKURS: FORTSÄTTNINGSKURS I JUDISK SLÄKTFORSKNING

Vill du lära dig mer om judisk släktforskning och om historiska individuella människoöden med nedslag i lokala judiska miljöer i Central- och Östeuropa?
Välkommen till denna distanskurs som är en fördjupningskurs i judisk släktforskning och en introduktion till judisk mikrohistoria.
Mikrohistoria är en historievetenskaplig genre som tar avstamp i det individuella människoödet eller den lokala miljön, men som är intressant även utanför den lokala kretsen.

Kursen vänder sig till den som har förkunskaper i judisk släktforskning men även till den som är intresserad av judisk mikrohistoria. Du får lära dig olika metoder att kombinera olika slag av historiska källor för att leta reda på dina anor. Men du får även lära dig att sätta in dina forskningsresultat i sitt historiska sammanhang. På så sätt ger kursen verktyg och insikter för att förstå under vilka villkor dina släktingar kan ha levt.

Kursen bygger på olika släkthistoriska artiklar och uppsatser som presenteras och diskuteras. Artiklarna ger samtidigt en bild av olika individuella judiska människoöden från 1600-talet och fram till 1950-talet i främst Central- och Östeuropa men även i Sverige och USA.
Sex kvällar med en föreläsning varje gång och med utförlig tid för diskussion om såväl innehåll som metoder.

Kursen ges i samarbete med Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige.

Förkunskaper
För ansökan till denna kurs behövs grundläggande datorvana och kunskaper i att använda den digitala plattformen Zoom. Skolan erbjuder Zoom-manualer och ett träningstillfälle inför kursstart.
Deltagare använder egen laptop eller läsplatta. De aktuella artiklarna och uppsatserna ingår som kursmaterial. Det är fördelaktigt om du har deltagit i Paideia folkhögskolas kurs Judisk släktforskning.

Kurslitteratur
All kurslitteratur ingår inte i avgiften för denna kurs. Du får information om kursböcker som du köper på egen hand, om du blir antagen till kursen.

Om läraren
Thomas Fürth är ordförande i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige och docent i historia. Thomas har specialiserat sig på centraleuropeisk judisk släktforskning och har sina egna rötter i Österrike, Tjeckien och Ungern.

Foto: Wikipedia.

Kursinformation

Tider
Helgfria torsdagar 18.00-21.00.
Notera att kursen ges online.

Kursstart
Torsdagen 28 oktober.
Kursen omfattar 6 tillfällen.

Lärare
Thomas Fürth.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Sista ansökningsdatum är 20 juni.
Ansökan till denna kurs är nu stängd.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post senast 2 veckor före kursstart.
Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för kursen är 200 kr som betalas via faktura.
Information om betalning skickas i samband med välkomstbrev.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Ivana Koutnikova.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.