AGORA: IDENTITET OCH ENGAGEMANG VT23

AGORA: IDENTITET OCH ENGAGEMANG – ETT PROGRAM FÖR JUDISKA OCH MUSLIMSKA UNGDOMAR

Välkommen till ett program där det skapas utrymme för gemensamt tänkande, dialog och handling. Du kommer att få vara med i spännande diskussioner som bygger på deltagarnas egen syn på sin kultur och sin trostradition och diskutera utvalda texter förankrade i judiska och muslimska idéer och filosofier. Tillsammans kommer vi också att överföra våra tankar och samtal till konkret handling. 

Agora är det grekiska ordet för “marknadsplats.” I den grekiska kulturen var ordet agora inte bara en plats för handel utan det stod också för det sociala rummet för engagerade medborgare. Att vara i “agoran” innebar att träffa andra medborgare, att konfronteras med andra idéer och synpunkter, brottas med olikheter och hitta sätt att leva tillsammans. Genom att göra det var “agoran” det utrymme där man införde det demokratiska värdet av ett engagerat medborgarskap.

Under programmet ställer vi oss frågorna: Hur kan man se på och reflektera över den relation man som jude eller muslim har till det svenska samhället? Och hur kan den judiska och muslimska religionen och kulturen och dess arv bidra till det svenska samhället på ett mer generellt plan? Inspirerade av våra möten och samtal kommer gruppen också tillsammans att planera och genomföra en konkret gemensam social handling för att hjälpa andra människor.

Programmet syftar till att utveckla färdigheter för självreflektion, kommunikation och socialt engagemang som du kan ha nytta och glädje av både privat och i ditt yrkesliv. Tanken är att träffarna ska leda till ökad förståelse, respekt och samarbete mellan judiska och muslimska svenska ungdomar.

Målgrupp
Programmet riktar sig till personer mellan 17-30 år. Du som erbjuds plats förväntas kunna vara med på alla träffar och delta i besök på andra folkhögskolor för att berätta om dina erfarenheter av programmet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Ledare för programmet
Avital Shein är en erfaren utbildare som har undervisat i filosofi och statsvetenskap på både universitets- och gymnasienivå. Hon har varit engagerad i flera projekt med syfte att skapa rum för dialog och förståelse. Avital är särskilt intresserad av frågor som rör demokrati, medborgarskap och tillhörighet. Hon har en doktorsexamen i statsvetenskap från University of Maryland, College Park och en master i pedagogik från Stockholms universitet. Vid vissa av programträffarna kommer det också att vara inbjudna gästföreläsare.

Foto: Paideia/Canva.

ANSÖK HÄR

Kursinformation

Tider
Programmet omfattar sex fysiska träffar, på olika veckodagar, i tre timmar.
Exakta datum meddelas i antagningsbesked, om du blir antagen till programmet.

Kursstart
Söndagen 12 mars.
Programmet omfattar 6 tillfällen.

Lärare
Avital Shein.

Ansökan
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges.
Ansökan om restplats är fortfarande öppen.

Antagning
Antagningsbesked skickas via e-post cirka 2 veckor före start. Kontrollera din skräppost om du saknar besked.
Klicka här för att läsa mer information om hur du söker och beslut om antagning.

Kostnader
Kostnad för programmet är 0 kr.
Klicka här för att läsa mer information om kostnader.

Övrigt
Programmet ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker.
Spridningen av covid-19 kan medföra ändringar.
Folkhögskolans profilkursverksamhet har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran.
E-post: info@paideiafolkhogskola.se.

Vanliga frågor och svar
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om profilkurser.

ANSÖK HÄR