TORA-LÄSNING

Tora-läsning
Lärare: Isidoro Abramowicz
Vill du lära dig att läsa ur Toran? Den här kursen riktar sig till alla som vill lära sig att läsa ur Toran enligt ashkenazisk tradition. Kursen kommer att fokusera på att lära sig och öva på troperna (taamei hamikra). Ett förkunskapskrav är att du kan läsa hebreiska obehindrat. Kursen välkomnar såväl nya som tidigare deltagare. Kursen startar under våren 2018. Vi återkommer med datum i samband med anmälan.
Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/