STUDIER AV ESTERS BOK: JUDISK-KRISTNA TEXTER

Studier av Esters bok: judisk-kristna texter
Lärare: Mats Ekström och Bengt Joel Mosesson
I denna kurs kommer vi att tillsammans och ur ett interreligiöst perspektiv studera och diskutera Esters bok för att förstå och reflektera över intressanta frågor, såväl historiska som religiösa. Vi tar oss an texten på ett fritt och otvunget sätt, med analyser, kommentarer och samtal. Inga förkunskaper krävs. Materialkostnad för denna kurs är 200 kr. Kursen startade HT17 och fortsätter under våren 2018. Kursen välkomnar såväl tidigare som nya deltagare.

Tid: varannan måndag 18.30-21.00 i Bajit. Start: 12 mars och sedan följande datum: 26/3, 9/4, 23/4, 7/5. Kursen omfattar 5 tillfällen. Materialkostnad för denna kurs är 250 kr.

Kursen ges i samarbete med Samarbetsrådet för judar och kristna.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/