MINNESMÄRKEN FRÅN FÖRINTELSEN TILL VÅRA DAGAR

Minnesmärken från Förintelsen till våra dagar
Kursledare: Kenneth Hermele
Intresset för minnesmärken av svåra skeenden har ökat markant under senare år, och ”populära” minnesmärken fungerar som turistmagneter. Men vad är det som ska minnas? Och varför? Vi kommer att analysera och diskutera minnesmärken över Förintelsen (från Berlin och Warszawa till Stockholm och Israel), krig och fascism (från Washington och Sri Lanka till Santiago de Chile och Lissabon), folkmord (från Rwanda till Armenien) och terror (från New York till Utöya). Vem avgör att en händelse, en katastrof är värdig ett minnesmärke? Varför uppstår det så ofta kontroverser kring minnesmärken? Och alla svåra val: plats, konstnär, material? Föreställande eller abstrakt? Heroiserande, sörjande eller försonande? Kursen vänder sig till alla som är intresserade av minne och av konst i det offentliga rummet, inga förkunskaper i konsthistoria eller minnesvård förutsätts. Vi eftersträvar en tillgänglig kurs utan akademiska manér. Inom ramen för kursen kommer deltagarna att välja ut (eller utforma) ett minnesmärke som de har starka känslor för, positiva eller negativa.

Kursen hålls på svenska, litteratur på engelska förekommer.

Tid: Tisdagar 18.00-20.00 i Bajit. Datum: 6/3, 13/3, 20/3, 3/4 och 10/4. Varje kurstillfälle inleds med en föreläsning och avslutas med en seminarieövning/diskussion. En stadsvandring till Förintelsens minnesmärken kring Raoul Wallenbergs torg och Stockholms judiska församling ingår.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/