JUDISKA STÄDER – MÄNNISKOR, IDÉER, TRADITIONER

Judiska städer – människor, idéer, traditioner
Lärare: Anders Hammarlund
Kursen är en introduktion till det judiska Europas kulturella mångfald – i historien och nuet. Genom tio mellanlandningar i särpräglade och helt olikartade miljöer undersöker vi det judiska livets villkor och uttryck. Litteratur, religion, vetenskap, konst, musik – omskrivet och oskrivet i metropoler och småstäder, i centrum och periferi. Synagogor, lärohus, boktryckerier, cigarrfabriker, hamnkvarter och högskolor. Föreläsningarna byggs kring enskilda historiska personligheter som blir våra vägvisare genom de judiska livsvärldarna. Kursen vänder sig till alla som har ett intresse för kulturhistoria och människor.

Nedslag: Rom, Cordova, Saloniki, Pressburg, Amsterdam, Berlin, Wien, Krakow, Göteborg och Kristianstad

Tid: Onsdagar 18.45-20.15. Datum: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5
Kursen är fulltecknad.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/