JUDISK MUSIK: ENSEMBLE OCH SÅNG

Judisk musik: ensemble och sång
Kursledare: Nathaniel Glasser
I denna kurs kommer du att lära dig att spela och sjunga judiska låtar från olika traditioner: ashkenazisk (från Östeuropa) och sefardisk musik (från Spanien och Nordafrika), israelisk folk och pop, nordamerikansk judisk musik m.fl. Vi kommer att utgå ifrån vilka förmågor du redan har. Kanske spelar du ett instrument och vill lära dig mer eller gillar att sjunga. Du kommer att få lära dig grundläggande musikteori – notläsning, harmoni och ackord, transponering och rytm – för att utveckla din sång eller för att kunna kompa dig själv eller någon annan. Kursen vänder sig till tidigare såväl som nya deltagare.

Torsdagar 19.00–21.00 i Bajit. Kursstart 8/2. 

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/