JUDISK MEDITATION

Utveckla din förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom med hjälp av judisk meditation.

Intresset för meditation och kontemplation ökar i Sverige genom t ex. mindfulness. Dessa perspektiv, övningar och traditioner har funnits länge inom judendomen och har sina rötter bl a i judisk mystik och hassidism. I modern judendom runtom i världen, inte minst i USA och Israel, växer intresset för judisk meditation. Gudstjänster med meditativa och kontemplativa inslag, liksom retreats i judisk meditation drar till sig deltagare. Intresset växer också för hur vi utifrån judisk meditation och kontemplation kan förhålla oss till judiska högtider och traditioner, judisk bön, sång och Torah.

Denna kurs bjuder in till att förstå grunder och utforska olika inslag i judisk meditation Vi kommer i reflektion och praktik fördjupa oss i hur judisk meditation kan hjälpa oss att vara förankrade i oss själva, växa som människor men också att läka från de svårigheter vi möter i livet. Deltagarna kommer få mycket vägledning i och pröva judiska meditations- och kontemplationsövningar. Vissa övningar är i tystnad. Inom judisk meditation finns också mycket sång så vi kommer också sjunga tillsammans. Övningar kan också vara samtal i meditativ dialog.

För att delta behöver du inte ha tidigare erfarenhet av meditation. Vi fördjupar oss i övningar alltmer för varje gång, så det är fint om du i möjligaste mån kan vara med alla fyra tillfällen.

 

Om kursledaren:

Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bl a med mindfulnessbaserad psykoterapi, i arbetslivet med en integration av mindfulness och ledarskaps- och organisationsutveckling. Sedan många år leder hon också mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bl a grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i psykoterapeutisk och psykiatrisk behandling, bl a  för personer med komplex traumaproblematik.

 

Kursinformation

Tider
Söndagar 10:00 – 13:00.
Kursen omfattar fyra tillfällen följande datum: 7/10, 28/10, 18/11, 9/12.

Kursledare
Suzanne Bruchfeld

Ansökan
Kursen är fulltecknad. 

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post senast under vecka 33 (vid anmälan senast 22 juni). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2013/05/AntagningskriterierProfil.pdf

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material mm. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2018/05/Riktlinjer-f%C3%B6r-materialkostnad-mm.pdf

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55