JUDISK MEDITATION

I vår tid finns ett ökat intresse för meditation och kontemplation, såsom mindfulness och andra inriktningar. Det är inte alltid känt att dessa perspektiv, övningar och traditioner också finns inom judendomen. Rötterna finner vi bl a i hassidism och kabbalah men också i andra judiska inriktningar. I modern judendom i vår tid växer också intresset för judisk meditation. Gudstjänster växer fram där meditativa och kontemplativa inslag är en del av gudstjänsten och det finns också retreats i judisk meditation. Det handlar också om att utveckla hur man kan förhålla sig till judiska högtider och traditioner, judisk bön och sång och även Torah utifrån perspektiv som är centrala i meditation. Det handlar då om perspektiv som vår förmåga till närvaro, innerlighet, lugn, tillit, medkänsla och visdom.

Denna kurs kommer bjuda in till att förstå grunder och utforska olika inslag i judisk meditation. Vi kommer i praktik och genom reflektion utforska hur judisk meditation kan hjälpa oss att växa som människor men också att läka från de svårigheter vi möter i livet. Deltagarna kommer få vägledning i och pröva judiska meditations- och kontemplationsövningar. Övningar kommer vara både guidade och i tystnad. I judisk meditation finns mycket sång så vi kommer också sjunga meditativ sång tillsammans. Övningar kan också vara samtal i meditativ dialog.

För att delta behöver du inte ha tidigare erfarenhet av meditation. VI fördjupar oss i övningar alltmer för varje gång, så det är fint om du i möjligaste mån kan vara med alla fyra tillfällen.

Kursen välkomnar nya såväl som gamla deltagare!

Om kursledaren:
Suzanne Bruchfeld är psykolog, mindfulnesslärare, handledare och ledarskaps- och organisationskonsult. Hon arbetar sedan många år bl a med mindfulnessbaserad psykoterapi, i arbetslivet med en integration av mindfulness- och ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon leder också sedan många år mindfulnessgrupper i många olika sammanhang, bl a grupper inom psykiatrin. Hon har också specialiserat sig i hur mindfulness kan integreras i behandling för personer med komplex traumaproblematik.

 

Kursinformation

Tider
Helgfria söndagar 10.00–13.00.
Preliminära datum: 10/2, 24/2, 17/3 och 7/4. Vänligen notera att någon ändring kan komma att ske.

Kursledare
Suzanne Bruchfeld

Ansökan
Kursen är fulltecknad

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 2-3 (vid anmälan senast 30 november). Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2013/05/AntagningskriterierProfil.pdf

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material mm. (250 kr eller 500 kr per kurs) tas ut. Uppgifter om materialkostnader och betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2018/05/Riktlinjer-f%C3%B6r-materialkostnad-mm.pdf

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55