RADIKAL JUDISK FILOSOFI: ABRAHAM JOSHUA HESCHEL

Radikal judisk filosofi: Abraham Joshua Heschel
Lärare: Ute Steyer
Abraham Joshua Heschel härstammade från två chassidiska dynastier. Han disputerade i filosofi år 1934 vid Berlins universitet innan han flydde från Nazi-Tyskland till USA. I USA undervisade han vid Jewish Theological Seminary fram tills sin död 1972. Heschel anses vara, i såväl judisk som icke-judisk kontext, en av 1900-talets mest inflytelserika teologer. Han var också en förkämpe för social rättvisa och aktiv inom medborgarrättsrörelsen vid sidan av Martin Luther King. I denna kurs studerar vi Heschels mest kända och inflytelsrika texter och idéer om Gud, andlighet och bön.
Kursen ges på engelska och litteraturen är på engelska, så engelska är ett förkunskapskrav. Varje tillfälle kräver inläsning och förberedelse av den litteratur som avhandlas i klassrummet.

 Tid: Varannan onsdag i Bajit, kl. 17:00-18:30 (Följande datum: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 18/4). Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.
Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/