JUDISK BÖN

Judisk bön
Lärare: Eiran Davies
I denna kurs utforskar vi betydelsen av judisk bön. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap, verktyg och ökad förståelse för att själva hitta sätt att förhålla sig till judisk bön. Vi lär oss om ämnen som berachot (välsignelser), kavanah (intention), amidah (tysta bönen), förhållandet till Gud och judisk bönepraktik. Kursen riktar sig till alla som är nyfikna på judisk bön.
Kursen ges på engelska.

Tid: Måndagar 19.15-21.00 i Bajit. Kursstart v.6. Kursen omfattar 8 tillfällen följande datum: 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3. Materialkostnad för denna kurs är 250 kr.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/