JUDISK BOKHISTORIA: tidiga boktryckare, centra för boktryckande och boksamlande

Denna kulturhistoriskt inriktade kurs handlar om judisk bokhistoria i Europa under boktryckarkonstens första århundraden. Vi kommer inte bara att se på slutprodukten, det vill säga det som trycktes, utan också lära oss om boktryckaren och boktryckandet. I vilka historiska politiska kontexter befann sig judiska boktryckare? Hur navigerade och samspelade de med makten och majoritetssamhället? Vad trycktes och för vem? Vilken roll spelade teknisk innovation, religiös splittring och förändring inom majoritetssamhället? Vi får möta kända judiska boktryckare som Rabbi Menasseh ben Israel och vi talar om centra för judiskt boktryckande som Amsterdam och Livorno. Dessutom får vi se exempel på tidiga tryck från Judiska bibliotekets samling samt bibliotekets samling av Ex Libris.  Vi besöker eventuellt också någon annat bibliotek med fokus på tidiga judiska tryck.

Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.

Tider
Helgfria onsdagar 16.30–18.30

Kursstart
13 mars
Kursen omfattar 6 tillfällen

Lärare
Malin Norrby

Ansökan
Ansökan för VT19 är stängd.

Antagning
Ansökan är öppen för alla från 16 år om inget annat anges. Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 2-3 (vid anmälan senast 30 november). Vid anmälan till restplats kan besked dröja fram till kursstart. Vänligen kontrollera din skräppost om du saknar besked. För mer information om hur du söker och beslut om antagning se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2013/05/AntagningskriterierProfil.pdf

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material mm. (250 kr eller 500 kr per kurs) tas ut. Uppgifter om materialkostnader och betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2018/05/Riktlinjer-f%C3%B6r-materialkostnad-mm.pdf

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar och på röda dagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55