HEBREISKA MED ETTÅRSPROGRAMMET

Alef
Nybörjarkurs i hebreiska

För att komma igång med grunderna i hebreiska på egen hand före kursstart skickas ett ”studiepaket” ut under juli till deltagare i kursen Alef. Kursen läses tillsammans med heltidsstudenter på ettårsprogrammet. Antalet lediga platser för deltagare på deltid kan variera.

 

Alef +
Nybörjarkurs i hebreiska för dig som kan alfabetet, enklare konversation och några av grunderna i hebreiska.

För att sätta samman grupperna på ett bra sätt behöver alla antagna göra en skriftlig nivåbedömningsuppgift före terminsstart. Tid, plats och datum meddelas i samband med välkomstbrev. Kursen läses tillsammans med heltidsstudenter på ettårsprogrammet. Antalet lediga platser för deltagare på deltid kan variera.

 

Bet
Fortsättningskurs i hebreiska.

För att sätta samman grupperna på ett bra sätt behöver alla antagna göra en skriftlig nivåbedömningsuppgift före terminsstart. Tid, plats och datum meddelas i samband med välkomstbrev. Kursen läses tillsammans med heltidsstudenter på ettårsprogrammet. Antalet lediga platser för deltagare på deltid kan variera.

Bruchim habaim!

 

Kursinformation

Tider
Varje kurs har två lektioner i veckan.
Nivå Alef: måndagar och onsdagar
Nivå Alef+: måndagar och torsdagar
Nivå Bet: tisdagar och fredagar

Datum för terminen
3 sep 2018 – april 2019

Lärare
Frida Schatz

Ansökan
Kursen är fulltecknad.

Antagning
Kursen är fulltecknad.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. En avgift för material mm. tas ut. Uppgifter om betalning skickas i samband med välkomstbrev. För mer information om avgifter se: http://paideiafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2018/05/Riktlinjer-f%C3%B6r-materialkostnad-mm.pdf

Övrigt
Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Folkhögskolan har stängt vid judiska helgdagar.

Kontakt
Kursansvarig Rachel Baran, rachel.baran@paideiafolkhogskola.se 08-679 55 55