JIDDISCH

Jiddisch
Lärare: Jean Hessel
Denna kurs riktar sig till dig som antingen vill påbörja dina studier i jiddisch eller dig som vill fördjupa och hålla igång dina kunskaper. Kursen kommer att utgå ifrån en lärobok där fokus ligger på att träna läs-och skrivkunskaper utifrån din kunskap och förmåga.

Onsdagar 18.00-20.00 i Bajit. Kursstart 7/2. 10 tillfällen under terminen.
Kursen är fulltecknad.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/