BEIT MIDRASH – ATT STUDERA JUDISKA TEXTER

Beit Midrash – att studera judiska texter
Lärare: Eiran Davies
En beit midrash är ett judiskt lärohus och ett av judendomens viktigaste rum. Men beit midrashen är inte bara en plats utan också ett sätt att studera och förstå judiska texter genom att vara i dialog med andra personer. Det är ett förhållningssätt som kräver nyfikenhet, kreativitet och öppenhet till både gamla texter och nya tolkningar. I denna kurs utvecklar vi färdigheten att läsa, förstå och tolka judiska texter i dialog med andra. Kursen är till för alla som vill utveckla sitt förhållande till judiska texter, såväl nybörjare som mer avancerade. Kursen ges på engelska. 

Tid: Måndagar 17.30-19.00 i Bajit. Kursstart v. 6. Materialkostnad för denna kurs är 250 kr.

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/