ATT TOLKA TORAN

Att tolka Toran
Lärare: Joseph Shain
Judisk lag står traditionellt i centrum för den judiska religionen och Toran är judendomens viktigaste text. Men hur hänger judisk lag och Toran ihop? Ett svar är en metod som heter Midrash Halacha. Midrash Halacha är en rabbinsk metod att härleda judiska lagar från Tora-texten. Midrashen kopplar en vers i Toran till en judisk lag för att skapa en grund för lagen. I denna kurs utforskar vi ett urval av judiska lagar och hur Midrashen kopplar dessa till Toran. Kursen ger en spännande inblick i hur rabbinskt tänkande och logik är uppbyggd.

Den hebreiska originaltexten används med lärarens handledning som såväl engelsk översättning. Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på engelska.

Måndagar 17.30-19.00. Kursen ges varannan måndag med start vecka 6. 

Ytterligare information om antagning och kostnader för material m.m. hittar du här: http://paideiafolkhogskola.se/info/