ALLMÄN KURS – VÄRLDEN I SVERIGE

Världen i Sverige – En allmän kurs på gymnasienivå

Hösten 2018

Att läsa allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till gymnasiet eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare studier och avslutad kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. 

Vad innebär det att läsa allmän kurs på folkhögskola?
Paideia folkhögskola är en nystartad folkhögskola som ligger på Riddargatan mitt i Stockholm. Här kan du studera i en lugn miljö tillsammans med andra vuxna.  Lärandet sker i mindre grupper, vilket gör att du lär känna dina studiekamrater och lärare mycket väl. Lärarna har goda möjligheter att individanpassa undervisningen och ge dig det stöd du behöver för att klara av studierna. Studierna är på heltid och du är i skolan varje dag mellan ca 9-15.

Vilka ämnen läser vi?
På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena, vilket innebär svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religionskunskap och historia. De tre sistnämnda ämnena läser vi i teman. Temastudierna innebär att vi väljer en frågeställning som vi fördjupar oss i utifrån ett historiskt, religiöst och samhälleligt perspektiv. Varje tema pågår en dag i veckan under några veckors tid och här ingår bland annat föreläsningar, diskussioner, film, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter.

En kurs med inriktning mot kulturmöten i Sverige
Vi har valt att kalla den allmänna kursen på Paideia folkhögskola för Världen i Sverige, eftersom vi lägger särskild vikt vid att studera den kulturella mångfald som finns i dagens Sverige . Här bor människor som bär på olika traditioner och är uppväxta i skilda delar av världen.  Vi talar olika språk, äter olika maträtter och tillhör olika religioner. I kursen diskuteras frågor som: Hur kan vi skapa ett samhälle som präglas av nyfikenhet och respekt? Hur kan vi motverka segregation, konflikter och utanförskap? Hur kan vi lära av varandra och på så sätt utveckla samhället?

Kursen ges genom ett unikt samarbete mellan Paideia folkhögskola som har en judisk profil och Kista folkhögskola som har en muslimsk profil.

Studieekonomi
Studierna på folkhögskola är gratis men du betalar en avgift på 800 kr per termin för kursmaterial. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.

Veta mer eller söka till kursen?
Vill du ha information om kursen, diskutera dina studiebehov eller besöka skolan? Kontakta kursansvarig Anna Furevik på anna.furevik@paideiafolkhogskola.se eller ring på 08-679 55 55.

Välkommen till Paideia folkhögskola
Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil. Vi har ett unikt samarbete med Kista folkhögskola som är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil. Samarbetet mellan en judisk och en muslimsk folkhögskola har ett stort symbolvärde som förmedlar att olika minoriteter kan mötas och arbeta ihop.

Vi strävar efter att vara en mötesplats för människor från olika delar av världen. Hit är du välkommen som du är, oavsett bakgrund, kultur eller trosuppfattning. Vi vill bidra till det öppna samtalet om dagsaktuella frågor som berör samhälle, religion och kultur. Vi håller till i vackra lokaler mitt i stan och det ger goda möjligheter till att ta del av allt storstaden erbjuder i form av studiebesök, museer, film, teater och spännande samarbeten.