KURSER

Kurser hösten 2017

Folkhögskolan erbjuder kurser inom språk, liv, historia, kultur och text. Välkommen med din anmälan!

Deltidskurser ges en kväll i veckan i Paideias lokaler i Bajit, Stockholm om inte annat anges. Undervisningen är kostnadsfri. Materialkostnad på 500 kr tas ut per kurs om inget annat anges. Vid anmälan efter den 15 augusti till kurser i med start i hösten-vintern 2018 undersöker vi möjligheten till restplats. Antagningsbesked kan då i vissa fall dröja upp till en vecka. 

LIV

The Jewish Year
Lärare: Eiran Davies
The cycle of the Jewish year is one of the keys to understanding Jewish practice. Each of the signal events in the calendar from Pesach to Yom Kippur, rather than being isolated events in a sea of time, are intimately related to each of the others, and define relationships that govern every aspect of the Jewish experience. We will learn to understand the mechanics of the Jewish year, familiarise ourselves with its details, and derive real meaning from its structure to apply in our own lives.
Onsdagar 18.00-20.00 i Bajit. Kursstart är 6/9 och kursavslutning 13/12. Kursen är på engelska.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/TheJewishYear

Grundkurs i judendom
Lärare: Ute Steyer
Detta är en introduktionskurs som förmedlar baskunskaper om några av judendomens centrala teman: kultur, helgdagar, historia, religion, etik och ritualer. Vi utforskar grundläggande idéer som shabbat, yom tov, halacha, talmud, kashrut, brit mila, etc. Om orden inte säger dig någonting idag, så kommer du under kursens gång att få en ökad insikt i vad de betyder och förstå deras innebörd för judisk identitet. Kursen lägger stor vikt vid att diskutera texter och vara trogen det judiska ordspråket: “Där det finns två judar så finns det tre olika åsikter”. Kursen vill utmana dig att tänka djupare och ifrågasätta.

Torsdagar 15.30-17.00 i Bajit. Kursen omfattar 8 tillfällen med start 31/8 (31/8, 7/9, 14/9, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11 och 16/11).
Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.
Anmälan:
https://www.cognitoforms.com/Paideia1/GrundkursIJudendom

HISTORIA

Judarnas historia i Sverige
Lärare: Carl Henrik Carlsson
Vill du veta mer om judarnas historia i Sverige? Välkommen till denna kurs som ger en översikt över den judiska befolkningsgruppens historia i Sverige från 1600-talet till 1970-talet. Den handlar om inom-judiska relationer och relationer mellan judar (individer och kollektiv) och den svenska statsmakten och det omgivande majoritetssamhället. Kursen omfattar såväl politiska, sociala, ekonomiska, organisatoriska, kulturella, religiösa och genusaspekter och sätts in i ett internationellt sammanhang.
Torsdagar eller måndagar 18.00-21.00 i Bajit. Kurstillfällen: 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 13/11 (mån), 20/11 (mån), 30/11, 7/12. Kursen omfattar 8 tillfällen. Kursstart 19/10. Kursen ges i samarbete med Judiska Museet. 
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/JudarnasHistoriaISverige

SPRÅK

Standardarabiska för nybörjare
Lärare: Mumin Al-Annan
Du får grundläggande kunskaper i grammatik, skrivning, hör-och läsförståelse. Vi tränar också vanliga ord och fraser tillsammans.

Kursen ges i samarbete med Kista Folkhögskola våren 2018.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/StandardarabiskaFörNybörjare

Jiddisch för nybörjare
Lärare: Mikaela Rohdin och Jean Hessel
På den här kursen får du lära dig grunderna i jiddisch: vanliga ord och fraser, grundläggande grammatik, det hebreiska alfabetet som det används i jiddisch och läsning av kortare jiddischtexter parallellt med svensk översättning. Vi jobbar med olika aktiviteter som spel, samtalsövningar, högläsning och hörförståelse så var beredd på att delta aktivt på lektionerna. Kursen ger även en allmän orientering om jiddisch och introducerar några jiddischpoeter. Vi använder ett webbaserat läromedel samt ett kompendium med texter, så ta gärna med dig laptop om du har möjlighet. Inga förkunskaper krävs – vi börjar från början!

Onsdagar 18.00-20.00 i Bajit. Kursstart 30/8 och kursavslutning 13/12. 
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/Jiddisch

Jiddisch på fortsättningsnivå
Lärare: Mikaela Rohdin och Jean Hessel
Vill du utöka dina grundkunskaper i jiddisch? Välkommen till denna fortsättningskurs.

Onsdagar 18.00-20.00 i Bajit. Kursstart 30/8 och kursavslutning 13/12. 
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/Jiddisch

Hebreiska dagtid: nivå Alef, Alef plus och Bet

Hebreiska för nybörjare

Hebreiska på fortsättningsnivå

 

HELTIDSKURSER

Ettårsprogrammet i judiska studier
Ettårsprogrammet i judiska studier är en intensiv utbildning i judiska studier som riktar sig till studenter från hela Europa. Programmet består av ettårskurser i Tora- och Talmud-studier samt modern hebreiska; kortkurser i judiska texter såsom Bibel, midrash, judisk filosofi och historia, kabbala, halacha, chassidism och hebreisk litteratur; seminarier om judiskt liv i Europa samt projekt- eller uppsatsarbete. Syftet med kursen är att studenterna ska kunna sprida kunskapen vidare i samhället genom deras engagemang i organisationer, församlingar och institutioner.

Heltid, dagtid i Bajit.

Allmän kurs med interkulturell profil
Allmän kurs med interkulturell profil vänder sig till studenter som har klarat av grundskolan och vill bli färdig med behörigheter för högre studier samt har ett intresse för möten och samtal om religion, kultur och historia i Sverige och Europa. Profilämnen märks i första hand inom religion, historia och tema och kommer delvis att genomföras i samarbete med andra deltagare på Kistas allmän kurs. Kursen ges i samarbete mellan en folkhögskola med muslimsk profil och folkhögskola med judisk profil.

Heltid, dagtid på Kista folkhögskola.

TEXT

En timme Talmud: kända sugyot i Talmud Bavli
Lärare: Ute Steyer
I denna kurs studerar vi några kända sugyot från den Babyloniska Talmud. En sugya betecknar en logisk enhet i en diskussion i Talmud om ett visst ämne.  Urvalet består av sugyot med teologisk eller ideologisk betydelse för vårt moderna samhälle, sugyot som har central ställning i de klassiska rabbinska kommentarerna samt sugyot som helt enkelt är märkvärdiga eller roliga. Vi fortsätter med sugyot från det första traktatet i Talmud, Berachot.  Grundläggande kunskaper i hebreiska rekommenderas men texten översätts under diskussionens lopp som hålls på svenska. Vissa texter delas ut med engelsk översättning. Kursen välkomnar nya såväl som tidigare deltagare.

Onsdagar 15.15-16.30 i Bajit. Kursstart 6/9 och kursavslutning 13/12. Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/EnTimmeTalmud

Beit Midrash – How to learn “Jewish”
Lärare: Eiran Davies
The Beit Midrash, the study-hall, is the epicentre of Jewish culture. From Rabbi Akiva to Woody Allen, from Rebbi Zeira to Robert Zimmerman, all of it stems from the essentially Jewish space of the Beit Midrash. More than a space, it is a mode of study, a way of engaging with a text and interacting with each other that does not merely encourage open-mindedness and creativity, it demands it. In this class we will develop the skill of Chavruta – studying in pairs. The class is aimed at anyone with a desire to engage in Jewish text study, both beginners and the more advanced.

Måndagar 18.00-20.00 i Bajit. Kursstart 4/9 och kursavslutning 4/12. Kursen är på engelska. 
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/BeitMidrash

Mishne Tora – Maimonides 
Lärare: Ute Steyer

Mishne Tora är en av de viktigaste halachiska texterna. Maimonides (Rambam) skrev verket som en slags sammanfattning av de olika kommentarerna i Talmud om specifika ämnen. Vi kommer att gå igenom Hilchot Shabbat, dvs lagarna om Shabbat. Kursen är en översiktskurs (bekiut) som går ut på att bekanta sig med texten utan att dyka ner i kringkommentarerna eller de talmudiska källorna. 
Vi kommer att använda oss av den hebreiska originaltexten (med nekudot) och deltagarna uppmuntras att skaffa en egen volym. Förkunskaper i hebreiska är önskvärda men inte absolut nödvändiga. Öppenhet för att under kursens gång lära sig hebreiska fraser och terminologi förväntas. Vi läser, översätter och diskuterar texten tillsammans.
Lunch-shiur, onsdagar 12.00-13.00 i Bajit. Kursstart 13/9 och kursavslutning 13/12. Totalt 7 tillfällen följande datum: 13/9, 27/9, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 och 13/12. Det finns möjlighet att köpa och äta lunch i kaféet i ljusgården i Bajit före lunch-shiuren.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/MishneTora

Studier av Esters bok: judisk-kristna texter
Lärare: Mats Ekström och Bengt Joel Mosesson
I denna kurs kommer vi att tillsammans och ur ett interreligiöst perspektiv studera och diskutera Esters bok för att förstå och reflektera över intressanta frågor, såväl historiska som religiösa. Vi tar oss an texten på ett fritt och otvunget sätt, med analyser, kommentarer och samtal. Inga förkunskaper krävs.

Varannan måndag 18.30-21.00 i Bajit. Kursen omfattar 5 tillfällen med start 28 augusti (28/8, 11/9, 25/9, 9/10 samt 23/10). Kursen ges i samarbete med Samarbetsrådet för judar och kristna. Materialkostnad för denna kurs är 200 kr.
Anmälan:
 https://www.cognitoforms.com/Paideia1/JudiskkristnaTexter

Tora-läsning
Lärare: Isidoro Abramowicz
Vill du lära dig att läsa ur Toran? Den här kursen riktar sig till alla som vill lära sig att läsa ur Toran enligt ashkenazisk tradition. Kursen kommer att fokusera på att lära sig och öva på troperna (taamei hamikra). Ett förkunskapskrav är att du kan läsa hebreiska obehindrat. Kursen välkomnar såväl nya som tidigare deltagare. 
Kursen ges i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/KursITaameiHamikra

 

KULTUR 

Judisk musik: ensemble och sång
Lärare: Nathaniel Glasser
I denna kurs kommer du att lära dig att spela och sjunga judiska låtar från olika traditioner: ashkenazisk (från Östeuropa) och sefardisk musik (från Spanien och Nordafrika), israelisk folk och pop, nordamerikansk judisk musik m.fl. Vi kommer att utgå ifrån vilka förmågor du redan har. Kanske spelar du ett instrument och vill lära dig mer eller gillar att sjunga. Du kommer att få lära dig grundläggande musikteori – notläsning, harmoni och ackord, transponering och rytm – för att utveckla din sång eller för att kunna kompa dig själv eller någon annan.
Torsdagar 19.00-21.00 i Bajit. Kursstart 31/8 och kursavslutning 14/12.
Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/JudiskMusik

Kreativt skrivande: judiska perspektiv
Lärare: Stephan Mendel-Enk
Vill du skriva ur ett judiskt perspektiv? Det kanske handlar om familj, antisemitism, att vara en minoritet eller förhållandet till Israel? På den här kursen får du hjälp att skapa litteratur av judiska erfarenheter. Genom att diskutera texter av judiska författare får du en bild av hur typiskt judiska teman kan tacklas litterärt. Genom skrivövningar, diskussioner och respons ger också kursen dig möjlighet att utveckla ditt språk och hitta din personliga stil. Vi går igenom hur man får till intressanta personbeskrivningar, en fängslande dramaturgi och en levande dialog. Allt för att få fram nya, spännande judiska berättelser för 2000-talet. Ta gärna med laptop om du trivs med att använda dator när du skriver texter. 

Måndagar 18.00-21.00 i Bajit. Kursstart 28/8 och kursavslutning 4/12.
Kursen ges i samarbete med Judisk Krönika.

Anmälan: https://www.cognitoforms.com/Paideia1/KreativtSkrivande

Kurserna ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.
Folkhögskolan är stängd under judiska helgdagar.